1. 1 Golos ilmestyttyänsä herjata Suomen oloja ja valtiopäivä
  Tuntematon 2 nro 26
 2. 2 Illustrationer från finska landtdagen ingått i tidn. Vsemirnaja Illustrazia
  Helsingfors Dagblad nro 51
 3. 3 Vy från finska landtdagen ingår i Wsemirnaja Illustratsija
  Helsingfors Dagblad nro 145
 4. 4 Journal de St. Petersbourg innehåller tal från finska landtdagen.
  Vasabladet nro 37
 5. 5 Landtdagsförhandlingar återgifvas i ryska blad.
  Hufvudstadsbladet nro 40
 6. 6 Finska landtdagens förhandlingar omnämnda i ryska blad.
  Åbo Underrättelser nro 46
 7. 7 Ang. motionsratten for ständerna skrifves i Russ. Corr.
  Morgonbladet nro 140
 8. 8 I St. Petb. Her. läses om finska landtdagen.
  Helsingfors nro 12
 9. 9 Judfrågan vid landtdagen, behandlad i Novosti
  Helsingfors nro 39
 10. 10 I St. Pet. Her. : F. d. 15 jan. om finska landtdagen.
  Helsingfors Dagblad nro 15
 11. 11 Nowostissa luetaan Suomen valtiopäivän avauksesta
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 18
 12. 12 Nov. Wremjassa luetaan Suomen valtiopäivistä
  Uusi Suometar nro 33
 13. 13 Ang. valen till den förest. landtdagen skrifver Novosti.
  Nya Pressen nro 299
 14. 14 Wenäläisten mietteistä Now. Wremjassa Suomen valtiopäiväin kokoontumisen johdosta.
  Uusi Suometar nro 302
 15. 15 Novosti i anl. af trontalet vid finska landtdagen.
  Finland nro 17
 16. 16 Finland i den ryska pressen. (Finska landtdagens öppnande; polemik mot rysk tidning i anledning af en artikel om Finland.)
  Helsingfors Dagblad nro 11
 17. 17 Finland i ryska pressen.) (Ceremonierna vid talmannaedens afläggande. Alla tal på ett språk.
  Helsingfors Dagblad nro 19
 18. 18 Ryska pressen om finska landtdagen. (Om trontalet.)
  Helsingfors Dagblad nro 20
 19. 19 Nowosti om finska landtdagens öppnande.
  Hufvudstadsbladet nro 18
 20. 20 Novosti om finska landtdagen.)
  Nya Pressen nro 10