1. 1 Om finska brandstodsväsendet läses i St. P:b. Zeit.
    Åbo Underrättelser nro 55
  2. 2 Om finska brandstodsväsendet i St. Pet. Herold
    Helsingfors Dagblad nro 54