1. 1 Pet. Wjed. om Finlands myntprivilegium.
  Nya Pressen nro 340
 2. 2 Hr. Moltschanow om våra finanser.
  Helsingfors Dagblad nro 28
 3. 3 Enligt Novosti skall en finsk folkbank öppnas i St. Pburg.
  Helsingfors Dagblad nro 37
 4. 4 Mot Finlands Banks kontor i Petersburg gör Peterb. Listok en anmärkning i afseende på språkkunskapen vid kontoret.
  Dagbladet nro 45
 5. 5 (I St. Petersb. Listok ingått ett klander öfver att föreståndaren för Finlands banks kontor i Petersburg icke är mäktig ryska språket.
  Nya Pressen nro 45
 6. 6 Litet ur Nov. Vremja. (Om Finlands penningeförhållanden.)
  Nya Pressen nro 87
 7. 7 Mosk. Wäd. och Finlands mynt.
  Nya Pressen nro 135
 8. 8 Om det nya finska lånet och Peterb. Wädom.
  Hufvudstadsbladet nro 136
 9. 9 Finlands finansiela läge är en artikel i Vossische Zeit. rörande det nya järnvägslånet.
  Hufvudstadsbladet nro 137
 10. 10 Nov. Vr. innehåller en art., som beskyller finska styrelsen för dess inbjudning till det nya järnvägslånet.
  Nya Pressen nro 156
 11. 11 Novoje Wremja och det senaste finska statslånet.
  Nya Pressen nro 157
 12. 12 Novoje Vremjas senaste anfall mot Finland. (Ang. järnvägslånet.)
  Nya Pressen nro 157
 13. 13 Moskovskia Vädomosti och det finska lånet.
  Nya Pressen nro 171
 14. 14 Pet. Wädom. kertoo Suomen uudesta rautatielainasta.
  Uusi Suometar nro 133
 15. 15 Novoje Wr. rättar Nedelja ang. ryska och finska silfvermyntens olika värde.
  Finland nro 53
 16. 16 I Russkij Vestnik en artikel af herr Ordin om Finlands mynt
  Finland nro 113
 17. 17 Mosk. Wjäd. om myntfrågan
  Finland nro 114
 18. 18 Ruski Wjästnik om finska myntfrågan
  Finland nro 218
 19. 19 Nedelja om den finsk-ryska mvntfrågan
  Hufvudstadsbladet nro 62
 20. 20 Now. Wremja ang. det ryska myntets betalbarhet i Finland.
  Hufvudstadsbladet nro 221