1. 1 Uppmaning att förära böcker åt landsmän i Ryssland
  Helsingfors Tidningar nro 13
 2. 2 Finska bildnings-förhållanden bedömda i Eesti Postimees
  Finlands Allmänna Tidning nro 190
 3. 3 Folkbildningen i Finland. (Enl. tidn. Moskowski Telegraf ) (forts.)
  Helsingfors Dagblad nro 55
 4. 4 Suom. kansakirjasto perustettu Venäjän keisarikuntaan.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 12
 5. 5 Tuhansien järvien maasta. (Venäläisessä sanomalehdessä sivistyksestä Suomessa.)
  Hämeen Sanomat nro 34
 6. 6 Veckoskriften Ruskoje obos enie innehåller en artikel om folkbildningen i Finland.
  Morgonbladet nro 249
 7. 7 Ryska pressen om Finland. (I Now. Wremja skrifves om folkupplysningen i Finland.)
  Helsingfors Dagblad nro 238
 8. 8 Tuhansien järvien maasta. (Venäläisessä sanomalehdessä sivistyksestä Suomessa.)
  Hämäläinen nro 34