1. 1 I en petersburgsk tidning läses om att finska studenter skulle deltagit i serviska kriget.
  Wiborgs Tidning nro 109
 2. 2 Uttalande af Golos , rörande de af finnarne förväntade adresserna med anledning af den orientaliska frågan.
  Helsingfors Dagblad nro 32
 3. 3 Finländska militärdistriktet enligt ryska Invaliden.
  Helsingfors Dagblad nro 61
 4. 4 Golos om finska straffväsendet och värnepligtsförslaget.
  Helsingfors Dagblad nro 94
 5. 5 Finska frivilliga i ryska armén) ( Ruski Mir
  Helsingfors Dagblad nro 221
 6. 6 Inspektion af fästningen i Viborg) (Ryska Invaliden
  Helsingfors Dagblad nro 228
 7. 7 Inspektion af fästningarne Sveaborg och Wiborg) ( Ryska Invaliden
  Helsingfors Dagblad nro 228
 8. 8 R. Invaliden meddelar underrättelser från Östersjön angående tilldragelsen vid Åland om fiendens förlust.
  Finlands Allmänna Tidning nro 151
 9. 9 S:t Petersburg. R. Invaliden innehåller följande: Tillägg till underrättelserna angående försvaret af Åländska fästningsverken.
  Finlands Allmänna Tidning nro 211
 10. 10 Kriget i Finland. (Bomarsunds fall omtalas i Ryska Invaliden o.a. utländska blad)
  Helsingfors Tidningar nro 69
 11. 11 Kriget i Finland. (Bomarsunds belägring, Ryska Invaliden o.a. utländska tidngr.)
  Helsingfors Tidningar nro 71
 12. 12 Bomarsundsaffären. Ur Journal de St. Petersburg
  Åbo Tidningar nro 52
 13. 13 R. Invaliden berättar om de fiendtliga fartygens forcerade recognosenng vid inloppet till Åbo.
  Åbo Tidningar nro 70
 14. 14 Underrättelser från Östersjön. Enl. R. Inv.
  Åbo Underrättelser nro 44
 15. 15 Angående affären vid Hangöudd innehåller R. Inv. tillägg till de i n:o 130 af F.A.T. meddelade underrättelser
  Finlands Allmänna Tidning nro 137
 16. 16 Angående affären vid Fredrikshamn innehåller R. Inv. tillägg till de i F.A.T. n:o 168 meddelade underr.
  Finlands Allmänna Tidning nro 173
 17. 17 Till R. Inv. skrifves från Åland om Sveaborgs bombardemang
  Finlands Allmänna Tidning nro 211
 18. 18 Krigsnyheter. (Fortsättning fr. n:o 63 ur Ryska Invaliden )
  Helsingfors Tidningar nro 65
 19. 19 Affären vid Fredrikshamn ur R. Inv.
  Morgonbladet nro 57
 20. 20 Finska Krigsfångar i England. (Ur Journal de S:t Pbg, berrättelse aflagd af Aspegrön och Ewström )
  Helsingfors Tidningar nro 7