1. 1 Novostissa otteita aikakausk. Nedjälän kiittävästä kirjoit. J. Jernströmin lentokirjasta Katsaus maanviljelysopetukseen ja toimiin maanviljelyksen ja sen sivukeinojen edistämiseksi Suomessa
  Päivälehti nro 35
 2. 2 Koulun tarpeessa. (Suomalainen jarrumies valittaa kirjeessä Pietarista koulumaksujen kalleutta siellä)
  Päivälehti nro 189
 3. 3 Mosk. Wjedomosti opetuskielestä meidän kouluissamme.
  Päivälehti nro 272
 4. 4 Suomen venäläiset kymnaasit Mosk. Wjedomostissa
  Päivälehti nro 300
 5. 5 Mosk. Wjädomostin viimeinen hyökkäys oppikoulujamme vastaan.
  Uusi Suometar nro 276
 6. 6 Mosk. Wäd. venäjänkielen opetuksesta Suomen kouluissa.
  Uusi Suometar nro 302
 7. 7 Nov. Wremja kirjoittaa wenäläisen kansakoulun tärkeydestä Wiipurissa.
  Wiipurin Sanomat nro 205
 8. 8 Nov. Wr. om ryska folkskolan i Viborg.
  Östra Finland nro 205
 9. 9 Utfall i ryska blad med anl. af de helsingforska damernas insamling för stud,- huset.
  Hufvudstadsbladet nro 260
 10. 10 Ryska skolor i Helsingfors.) (Ryska Inv.
  Finlands Allmänna Tidning nro 149
 11. 11 Den ryska elementarskolan i H-fors.) (Golos
  Helsingfors Dagblad nro 21
 12. 12 De ryska läroverken i H-fors.) (Ryska Invaliden
  Helsingfors Dagblad nro 149
 13. 13 Rysk elementarskola i H-fors.) (Golos
  Wiborgs Tidning nro 42
 14. 14 Om ryska läroverken i H-fors korr. t. Rysska Inv.
  Wiborgs Tidning nro 53
 15. 15 Rysk elementarskola inrättad i H-fors enl. Golos
  Åbo Underrättelser nro 81
 16. 16 H:fors. (Korresp. till Golos om ryska gymnasiet)
  Helsingfors Dagblad nro 326
 17. 17 Om erh. af medicine- och kirurgiedoktorsvärdigheten vid Univ. i H-fors enl. rysk militär medicinsk tidskr.
  Helsingfors Dagblad nro 180
 18. 18 Tillämnade ryska skolor i Finland) (St. P:burgertidn.
  Helsingfors Dagblad nro 29
 19. 19 En korresp. från H:fors till ryska Petersburgska tidningen gör reflexioner om undervisningen i ryska vid våra skolor.
  Helsingfors Dagblad nro 67
 20. 20 Tillämnade ryska skolor i Finland enligt H:fors korrespondenten V.A. i St. Peterb. Wädomosti.
  Morgonbladet nro 24