1. 1 Notisen i n:o 198 F.A.T. rörande ritningen å nya ryska kyrkan rättas af en rysk tidn.
  Finlands Allmänna Tidning nro 245
 2. 2 I Journal de St. Petersbourg är öfversatt en art. ur F.A.T. 14/XII 1861 rörande kattserenaden i H:fors.
  Åbo Underrättelser nro 7
 3. 3 St. Petersburgska Posttidningen meddelar om en subsknbtion för en ortodox kyrka i Helsingfors.
  Finlands Allmänna Tidning nro 92
 4. 4 Enl. St. Peterb. Tidn. tacksamhetsadress till generalguvernören i anledning de orthodoxas kyrkobyggnad
  Finlands Allmänna Tidning nro 284
 5. 5 Finnar i skoptsersekten enl. Piet. Sun:lehti
  Hufvudstadsbladet nro 226
 6. 6 Finnar i skoptsersekten enl. Pietarin Sun:lehti
  Åbo Underrättelser nro 182
 7. 7 Invigning af en finsk kyrka. (Skildrad o. ett bref t. Journal de St. Petersburg) (Sippola kyrka)
  Helsingfors Dagblad nro 282
 8. 8 Osa Wenajän kansan edustajista Suomessa aikoo Now. Wremjan mukaan perustaa veljeskunnan, kreikalais-katolisen uskon vahvistamista varten Suomessa.
  Pohjois-Suomi nro 20
 9. 9 Novostin mukaan on Inkerin Suomalaisissa uskonlahko.
  Savo nro 73
 10. 10 Finska stipendier för blifvande ryska prester enl. Novosti
  Helsingfors Dagblad nro 273
 11. 11 Stipendier for blifvande ryska prester i Finland enl. Novosti
  Morgonbladet nro 234
 12. 12 Finland i ryska pressen. (I Novosti ingår en art. med anl. af en uppsats i Novoje Wremja om att den grekiska kyrkan i Finland går sin undergång till möte.)
  Wiborgsbladet nro 205
 13. 13 Finska stipendier for blifvande ryske prester enl. Novosti
  Åbo Tidning nro 273
 14. 14 Finska stipendier för blifvande ryska prester enl. Novosti
  Åbo Underrättelser nro 273
 15. 15 Angående den grekisk-katolska lärans bekännare i Finland innehåller den ryska Kyrkobudbäraren bref af en prest Borotinski.
  Helsingfors Dagblad nro 180
 16. 16 Öfver grekisk-katolska kyrkans tillstånd i Finland klagas i tidskr. Zerkowny Listok.
  Hufvudstadsbladet nro 154
 17. 17 Kreikkalais-katolisen kirkon tilaa Suomessa valittaa Borotinsky aikakauskirjassa Zerkowny Listok
  Laatokka nro 30
 18. 18 Tserkovnij Westnik.)
  Nya Pressen nro 179
 19. 19 Kreikkalais-katolisen kirkon tilaa Suomessa valittaa pappi Borotinsky aikakauskirjassa Zerkowny Listok.
  Oulun Lehti nro 57
 20. 20 Kreikkalais-katolisen kirkontilaa Suomessa valittaa Borotinsky aikakauskirjassa Zerkowny Listok.
  Sanomia Turusta nro 158