1. 1 Novosti rokkotaudin tuhotöistä Puumalan p:ssä.
  Ilmarinen nro 82
 2. 2 Novosti rokkotaudin tuhotöistä Sulkavan p:ssä.
  Ilmarinen nro 82
 3. 3 Novosti rokkotaudin tuhotöistä juvan p:ssä
  Ilmarinen nro 82
 4. 4 Om koppepidemin i Puumala skrifver en korresp. i Novosti
  Nya Pressen nro 183
 5. 5 Nådendal bedömdt af en rysk läkare.
  Ekenäs Notisblad nro 13
 6. 6 Finland i ryska pressen. (I Novosti skrifves om Våra kuverter .)
  Helsingfors Dagblad nro 149
 7. 7 Hangö badanstalt omnämnd i Novosti
  Wiborgsbladet nro 204
 8. 8 I Kronst. Budbäraren skrifves om badanstalten Nådendal.
  Finland nro 189
 9. 9 Dr Dittmans sanatorium i Nykyrka lofordas i Novosti.
  Hufvudstadsbladet nro 188
 10. 10 Angående de finska kurorterna innehåller Novosti en sympatiskt hållen artikel.
  Hufvudstadsbladet nro 202
 11. 11 Halila sanatorium omnämnes i norska bladet Verldens Gang.
  Hufvudstadsbladet nro 203
 12. 12 Om dr Dittmanns sanatorium i Nykyrka skrifves i Nov. Vr.
  Hufvudstadsbladet nro 223
 13. 13 Om sanatoriet i Halila skrifves i Journ. de St. Petersb.
  Nya Pressen nro 231
 14. 14 Om sanatoriet i Halila skrifves i Nov. Vr.
  Nya Pressen nro 256
 15. 15 Halilan parantolasta. (Uudellakirkolla, kirj. J. Norden St. Petersb. Zeitungissa) (jatk.)
  Päivän Uutiset nro 139
 16. 16 Mosk. Wädomosti skrifver om den nya författningen ang. utöfning af läkarekallet.
  Hufvudstadsbladet nro 152
 17. 17 Koppor å finska barken Fanny ) (Ryska Börstidningen
  Helsingfors Dagblad nro 298
 18. 18 Korr. t. S:t Pet. Ztg. ang. hundpolemiken i Wiborg.
  Wiborgs Tidning nro 40
 19. 19 I Russkaja Pravda ingår en notis om att den första kvinnliga läkare i Finland erhållit tillstånd att praktisera
  Helsingfors Dagblad nro 320
 20. 20 I Ruskaja Pravda : med anledning af att den första finska qvinliga läkare erhållit rättighet att utöfva praktik.
  Morgonbladet nro 275