1. 1 Hvalfisken i Reval enl. Petersb. Zelt.
  Helsingfors Tidningar nro 42
 2. 2 Botaniska exkursioner fr. Finland i Petrosawodsk, omtal. tidn. Olonetz.
  Åbo Underrättelser nro 86
 3. 3 Isförhållanden i finska viken enl. Kronstadtska Budbäraren
  Helsingfors Dagblad nro 80
 4. 4 Från Systerbäck skrifves till Golos om stormens förödelser
  Finlands Allmänna Tidning nro 246
 5. 5 Ladoga och finska viken utanför Kronstadt isbelagda, enl. ryska blad.
  Helsingfors Dagblad nro 302
 6. 6 Rysk vetenskaplig exkursion till Finland enl. Novosti
  Nya Pressen nro 137
 7. 7 Novosti kertoo venäläistä geoioogista retkeä puuhattavan Suomeen.
  Päivälehti nro 117
 8. 8 Venäläinen geolooginen retkeä puuhataan Suomeen Novostin mukaan
  Uusi Suometar nro 118
 9. 9 Hvalfisken (död i Reval, förmodas hafva blivit sedd i finska skären. Ur S:t P.Z.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 119
 10. 10 I Petersb. vetenskapsakademis handlingar 7 serien om finska jättegrytor
  Helsingfors Dagblad nro 118
 11. 11 Isen på Ladoga, enl. underrättelser i ryska blad, fullkomligt fast.
  Helsingfors Dagblad nro 109
 12. 12 I St. P.Z. omnämnes meteorolog. stationen i Sodankylä
  Östra Finland nro 93
 13. 13 Ryska undersökningar om Finlands höjning enl. Nov. Vr.
  Finland nro 103
 14. 14 Rysk vetenskaplig exkursion till Finland enl. Novosti.
  Finland nro 117
 15. 15 Medlemmar tillhörande det geografiska sällskapet i Petersburg planera en turistfärd till Finland under sommaren enl. Pet. Väd.
  Nya Pressen nro 94
 16. 16 Ovanligt stor mängd myggor i Terijoki sn. enl. Novoje Wremja.
  Morgonbladet nro 139
 17. 17 Ryska undersökningar om Finlands höjning enl. Nov. Vr.
  Nya Pressen nro 119