1. 1 Hvalfisken i Reval enl. Petersb. Zelt.
  Helsingfors Tidningar nr. 42
 2. 2 Botaniska exkursioner fr. Finland i Petrosawodsk, omtal. tidn. Olonetz.
  Åbo Underrättelser nr. 86
 3. 3 Isförhållanden i finska viken enl. Kronstadtska Budbäraren
  Helsingfors Dagblad nr. 80
 4. 4 Från Systerbäck skrifves till Golos om stormens förödelser
  Finlands Allmänna Tidning nr. 246
 5. 5 Ladoga och finska viken utanför Kronstadt isbelagda, enl. ryska blad.
  Helsingfors Dagblad nr. 302
 6. 6 Rysk vetenskaplig exkursion till Finland enl. Novosti
  Nya Pressen nr. 137
 7. 7 Novosti kertoo venäläistä geoioogista retkeä puuhattavan Suomeen.
  Päivälehti nr. 117
 8. 8 Venäläinen geolooginen retkeä puuhataan Suomeen Novostin mukaan
  Uusi Suometar nr. 118
 9. 9 Hvalfisken (död i Reval, förmodas hafva blivit sedd i finska skären. Ur S:t P.Z.)
  Finlands Allmänna Tidning nr. 119
 10. 10 I Petersb. vetenskapsakademis handlingar 7 serien om finska jättegrytor
  Helsingfors Dagblad nr. 118
 11. 11 Isen på Ladoga, enl. underrättelser i ryska blad, fullkomligt fast.
  Helsingfors Dagblad nr. 109
 12. 12 I St. P.Z. omnämnes meteorolog. stationen i Sodankylä
  Östra Finland nr. 93
 13. 13 Ryska undersökningar om Finlands höjning enl. Nov. Vr.
  Finland nr. 103
 14. 14 Rysk vetenskaplig exkursion till Finland enl. Novosti.
  Finland nr. 117
 15. 15 Medlemmar tillhörande det geografiska sällskapet i Petersburg planera en turistfärd till Finland under sommaren enl. Pet. Väd.
  Nya Pressen nr. 94
 16. 16 Ovanligt stor mängd myggor i Terijoki sn. enl. Novoje Wremja.
  Morgonbladet nr. 139
 17. 17 Ryska undersökningar om Finlands höjning enl. Nov. Vr.
  Nya Pressen nr. 119