1. 1 Om Finlands granitlager skrifves i Novosti
  Östra Nyland nro 8
 2. 2 Peterburgski Listok Helsingissa pidetyn teollisuuden harjoittajain kokouksen johdosta.
  Aura nro 113
 3. 3 Peterburgskia Wjedomosti om industriidkaremötet i H:fors.
  Finland nro 219
 4. 4 Peterburgskia Wedomosti om industnidkaremötet i H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 256
 5. 5 Novoje Wremja om handarbetsutställningen i H:fors.
  Nya Pressen nro 220
 6. 6 Peterburgski Listok Helsingissä pidetyn teollisuuden harjoittajain kokouksen johdosta.
  Sanomia Turusta nro 223
 7. 7 En kollektion trälödartiklar utförda vid Hfors slödskola förevisades i Ryssland, enl. Novoje Wremja.
  Helsingfors Dagblad nro 345
 8. 8 Wenäl. lehti Swät kertoo venäläisistä konepajoista Suomeen.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 179
 9. 9 Omverksamheten på det finska ångfartygs bolagets i Petersburg mekaniska verkstäder skrifves i Novosti - Ångslupar tillvarkas for de vetenskapliga expeditioner, som föreslagits.
  Helsingfors Dagblad nro 15
 10. 10 Om den finska pappersindustrin skrifvesi Nov. Vr.
  Finland nro 210
 11. 11 Tobaksfabrikationen i Finland skadlig för Ryssland, enl. Novosti.
  Helsingfors Dagblad nro 56
 12. 12 I Novosti skrifves om farhågor for Ryssland då tobaksfabrikationen i Finland icke är belagd med accis.
  Hufvudstadsbladet nro 49
 13. 13 Armband af trä tillvärkas i Helsingfors enl. Pet. List.
  Hufvudstadsbladet nro 218
 14. 14 Crichtonin tehtaan töista kirjoittaa eräs kirj.vaiht. sanomalehtien Kronst. Wjestnik.
  Uusi Suometar nro 192
 15. 15 Graschdanin om införandet af samma banderollsystem för tobaksfabrikat i Finland som i Ryssland.
  Finland nro 60
 16. 16 Mosk. Wjäd. om Finlands skogar och malmer
  Finland nro 162
 17. 17 I Novosti: Finlands senat utfärdat förbud mot tillvärkning af industrial alster med afbildningar af ryska kreditsedlar.
  Nya Pressen nro 261
 18. 18 Novostis omdöme om de på Crichton & C:s värkstad i Åbo bygda minbåtarna Hogland och Norgön.
  Åbo Tidning nro 234
 19. 19 Uta en ryssk tidn. om papperstillverkningen i Finland.
  Finlands Allmänna Tidning nro 173
 20. 20 Frenckellin papenruukin teoksista luetaan Pietarin lehdissä
  Suomen Julkisia Sanomia nro 57