1. 1 I St. Petersburgs ryska tidn. ang. Helsingfors teaters brand
  Helsingfors Dagblad nro 116
 2. 2 Om ryska teatern i P:b. Börstidn.
  Helsingfors Dagblad nro 297
 3. 3 Korresp. från H:fors till Peterb. Wäd. om årets finska konstexposition.
  Morgonbladet nro 114
 4. 4 I Journal de St. Petersbourg bedömes våra finska artister.
  Hufvudstadsbladet nro 129
 5. 5 Om finska operan i H:fors i S:t P.burg Zeitung
  Helsingfors Dagblad nro 260
 6. 6 En korr. i St. P:burger Zeitung om finska operan i Hfors.
  Morgonbladet nro 221
 7. 7 Dramen Hertig Johan af Finland kommer att uppföras i Petersburg
  Helsingfors Dagblad nro 256
 8. 8 Finska teaterns dramatiska afdelning bedömd i Golos.
  Helsingfors Dagblad nro 112
 9. 9 Om f. teaterns representationer i St. Petersburg ingår öfversigt i Sewernajo Swjäsdä.
  Morgonbladet nro 133
 10. 10 Suomalainen teateri Pietarissa.) ( Golos
  Uusi Suometar nro 51
 11. 11 En kollektion af finska arkitekters arbeten bedömd i Golos
  Åbo Posten nro 83
 12. 12 Rysk teater i H:fors enl. Golos
  Helsingfors Dagblad nro 291
 13. 13 Wenäläisesta teaterista Helsingissä kirjoitetaan Golos lehdessä.
  Ilmarinen nro 86
 14. 14 I ryska konstakademins redogörelse for år 1878 omnämnas v. Becker, Munsterhjelm, V. Runeberg; sant A. Kotzebyes tafla:slaget vid Kuortane 1808 och Brockners: landskap från Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 36
 15. 15 H:fors beviljats en subvention af 6.000 rubel om året.)
  Morgonbladet nro 241
 16. 16 Om första finska konstindustriutställningen skrifves i St. Pet. Zeit.
  Morgonbladet nro 69
 17. 17 Suomalaisesta teaterista kirjoitetaan St. Peterburg. Zeitungssa
  Uusi Suometar nro 291
 18. 18 Om första finska konstindustriutställningen skrifves i St. Peterburgs Zeitung.
  Åbo Posten nro 71
 19. 19 Om Moskva kören läses i Now. Wrämja
  Finlands Allmänna Tidning nro 154
 20. 20 Om Moskva kören i St. P:b. Her.
  Helsingfors nro 135