1. 1 Vigtiga finska notiser. (Mosk. Wäd:s nyheter ang. postfrågan)
  Hufvudstadsbladet nro 134
 2. 2 Ruskij Westnik skrifver om afgörandet af finska postfrågan.
  Hufvudstadsbladet nro 167
 3. 3 Ryska pressen och den finska postreformen
  Hufvudstadsbladet nro 183
 4. 4 Moskowskia Wädomosti. (Postmanifestet och den finska pressens uttalanden derom)
  Hufvudstadsbladet nro 203
 5. 5 Moskowskia Wädomosti. (Postmanifestet behandlats på ett negligerande sätt af senaten)
  Hufvudstadsbladet nro 224
 6. 6 Finländskt motstånd mot enhet i postvasendet. (enl. Moskovskija Vädom.)
  Nya Pressen nro 50
 7. 7 Moskovskija Vädomosti. (Om förslaget till postförening med Ryssland. Telefonen i Finland.)
  Nya Pressen nro 52
 8. 8 Moskovskija Vädomostis senaste uttalande. (Ett bemötande af M.W:i påstående att finnarne äro tacksamma for åtgärden rörande vårt postväsen)
  Nya Pressen nro 91
 9. 9 Språket i postvärkets kvittenser enl. Mosk. Vädom.
  Nya Pressen nro 107
 10. 10 Ruskij Westnik refererar afgörandet af postfrågan d. 28 maj enl. Petersburgska bladen.
  Nya Pressen nro 168
 11. 11 Postmanifestet under den finska pressens dom. (enl. Mosk. Wäd.)
  Nya Pressen nro 203
 12. 12 Novoje Wr. återtar sin notis ang. postmärkena i Finland.
  Nya Pressen nro 330
 13. 13 Swät issä otteita Mosk. Wjed. kirjoituksesta postikysymyksen ratkaisemisen johdosta.
  Päivälehti nro 83
 14. 14 Grashdanin ratkaisu Suomen postiasian ratkaisusta
  Päivälehti nro 154
 15. 15 Swjät Suomen postilaitoksen muutoksesta.
  Päivälehti nro 156
 16. 16 Postiasia. (Mosk. Wedomostin hyökkäysten johdosta Suomen postilaitosta vastaan)
  Uusi Suometar nro 80
 17. 17 Finska postförhållanden.) (S:t P:burger Ztg.
  Finlands Allmänna Tidning nro 299
 18. 18 Novoje Wremja beskrifver de nya finska postmärken.
  Finland nro 88
 19. 19 Mosk. Wjädomosti om postfrågans af görande
  Finland nro 114
 20. 20 Graschdanin om postfrågans åtgörande
  Finland nro 154