1. 1 Ryska börstidningen om kommunikation på Finland
  Wiborg nro 60
 2. 2 Telegrafledningen till J:kylä kommer att gå öfver Tammerfors, berättas i ryska blad
  Morgonbladet nro 226
 3. 3 I ryskt blad: om rättegång med en bonde från Terijoki angående rättighet att få åka förbi på landsväg
  Helsingfors Dagblad nro 108
 4. 4 I Nov. Wremja skrifves om nödvändigheten af en direkt telegrafförbindelse mellan Kotka och Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 338
 5. 5 Tillämnad förändring i telegramportot enl. journal de St. Petersbourg
  Helsingfors Dagblad nro 79
 6. 6 Novosti om den elektriska upplysningen och telefonförbindelserna i Finland.
  Borgåbladet nro 97
 7. 7 Novosti redogör for telefonförbindelserna och den elektriska upplysningen i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 329
 8. 8 Kritik öfver Nordiska telegrafagenturen i Mosk. Wädom.
  Nya Pressen nro 131
 9. 9 Kanal mellan Finska viken och Hvita hafvet. (Enl. ryska tidn.)
  Hufvudstadsbladet nro 303
 10. 10 Om samfärdseln mellan Sveaborg o. H:fors ingår en korresp. i Novoje Wr.
  Hufvudstadsbladet nro 323
 11. 11 Helsingfors telefonbolag berömmes i Pet. List.
  Lördagsqvällen nro 17
 12. 12 Räddning ur sjönöd i Terijoki enl. St. Pet. Herold.
  Nya Pressen nro 239
 13. 13 Enl. en Rysk Tidskrift (Den samtidiga, sista häftet 1842) skall anläggandet af en bro öfver Vuoxen vara påtänkt
  Borgå Tidning nro 100
 14. 14 Helsingfors telefonbolag berömmes i Pet. List.
  Lördagskvällen nro 17
 15. 15 Pet. Listok kehuu Helsingin telefooniyhtiötä.
  Päivälehti nro 96