1. 1 Klagomål inför fredsdomstolen mot finska jernvägen enl. Pet. Her.
  Helsingfors Dagblad nro 115
 2. 2 Ny byggnader vid finska jernvägen enl. St. P. Herold
  Helsingfors Dagblad nro 134
 3. 3 Finska jernvägen lofordas af ryska kommission enl. Golos
  Helsingfors Dagblad nro 171
 4. 4 Suomen rautateistä kirjoitetaan Golos lehdessä.
  Hämäläinen nro 52
 5. 5 Suomen rautateistä, niiden hoidosta ja laitoksista kirjoitetaan Golos lehdessä.
  Vaasan Sanomat nro 28
 6. 6 Loford öfver finska järnvägen i tidn. Golos.
  Åbo Posten nro 146
 7. 7 Om försnillningen vid finska bangården i St. Petersburg skrifves i St. Pet. Herald.
  Åbo Underrättelser nro 112
 8. 8 Om finska jernvägen till St. P:burg läses i St. P:b. Zeit.
  Helsingfors Dagblad nro 78
 9. 9 Om finska jernvägen i en rysk tidn.
  Helsingfors Dagblad nro 184
 10. 10 Anm. om jernvägen St. P:b. Herold
  Helsingfors Dagblad nro 202
 11. 11 Nov. Wremjassa luetaan Suomen rautateistä.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 228
 12. 12 Om finska jernvägen i en rysk tidning.
  Uleåborgs Tidning nro 29
 13. 13 I anledning af finska järnvägen innehåller Ryska Invaliden en artikel.
  Helsingfors Dagblad nro 270
 14. 14 Bref från St. Petersburg. (Den ryska pressens uttalanden om det finska järnvägsarbetet.) C.L.
  Helsingfors Dagblad nro 287
 15. 15 Om jernvägsbygnaden yttrar St. Petersburgskia Wädomosti
  Wiborgs Tidning nro 96
 16. 16 Hankoniemen hamina ja rautatie.) (Wenäjän Börssi Sanomista
  Ilmarinen nro 14
 17. 17 St. Pet. Zeitungs jämförelse emellan kostnaderna for ryska och finska järvägar.
  Wiborgs Tidning nro 88
 18. 18 En svängbra t. finska jernvägen) (Golos
  Helsingfors Dagblad nro 16
 19. 19 Om inv: af jernv: linien Petersburg-Wiborg.) (Ryska Invaliden
  Helsingfors Dagblad nro 42
 20. 20 Om den finska jernvägen i Golos
  Helsingfors Dagblad nro 75