1. 1 Ångbåtskommunikation med S:t Petersburg. (Ur S:t Petersburger Ztg. Nuvarande kommunikation med Östersjöprovinserna Petersburg o. Finland. Restauration. Bemötande.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 166
 2. 2 Om finska fyrar innehål. Ryska Marinejournalen följande.
  Finlands Allmänna Tidning nro 134
 3. 3 Ång. ångf. Grefve Bergs reparation, yttranden ur St. P:burg Zeitung n:o 132.
  Åbo Underrättelser nro 66
 4. 4 Kustångb. fart enl. St. P:burger Handels Ztg.
  Finlands Allmänna Tidning nro 18
 5. 5 Om den finska handelsflottans närvarande tillstånd. (Efter 3. d. St. P.) (Allmän öfversigt. Den finska handelsflottans behofver. De styrelsens åtgärder som kunna befordra dess utveckling.)
  Åbo Underrättelser nro 101
 6. 6 Golos om sjöfarten i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 151
 7. 7 Hamnfyr för H-fors, yttranden i Golos
  Helsingfors Dagblad nro 36
 8. 8 Ångaren Grefve Berg fått skada enl. P:burg. blad
  Helsingfors Dagblad nro 252
 9. 9 Vårt lotsväsende och ryska örlogsmarinen, detaljer ur Golos.
  Helsingfors Dagblad nro 36
 10. 10 Polemik med Golos om finska lotsverket.
  Helsingfors Dagblad nro 95
 11. 11 Om vårt finska lotsväsende fins en artikel i Golos.
  Morgonbladet nro 106
 12. 12 Öfvergifvet fartyg. Skeppet Ida fr. Åbo, enl. Piet. Lehti
  Hufvudstadsbladet nro 297
 13. 13 Vid fartygets Danmarks skeppsbrott omkommo enl. Libansche Zeitung tvenne finna
  Helsingfors Dagblad nro 82
 14. 14 Winterkommunikationen öfver Hangö beprisas i ett ryskt blad.
  Helsingfors Dagblad nro 63
 15. 15 Om finska lotsflaggan enl. Novosti
  Hufvudstadsbladet nro 141
 16. 16 Novosti om finska lotsflaggan.
  Morgonbladet nro 140
 17. 17 Novocti Suomen luotsilipusta.
  Uusi Suometar nro 140
 18. 18 Anmärkningar rörande förhållandena å Express vid båtens senaste resa från Stockholm enl. Rewelsche Zeitung ) (polem. följer
  Åbo Tidning nro 68
 19. 19 En episod från Constantins strandning (medd. af Mosk. Wedomostis Berknis korresp.)
  Finland nro 218
 20. 20 Tuhansien järvien maasta. (Venäläisessä sanomalehdessä Suomen kauppalaivastosta.)
  Hämeen Sanomat nro 36