1. 1 Suomen-Wenäjän tulliraja. (Kirjoitus Moskov. Wädomostissa.)
  Oulun Lehti nro 56
 2. 2 Suom.-venäläisen tulliasiain järjestämisestä luetaan Novostissa.
  Uusi Suometar nro 270
 3. 3 Venäl. lehdet Suomen tulliasiasta.
  Aura nro 67
 4. 4 Novosti ang. tullfrågan mellan Ryssland och Finland.
  Finland nro 123
 5. 5 Novoje Wremja om finsk-ryska tullfrågan.
  Finland nro 130
 6. 6 Mosk. Wjed. om finsk-ryska tullfrågan.
  Finland nro 140
 7. 7 Novosti i rysk-finska tullfrågan.
  Fredrikshamns Tidning nro 44
 8. 8 Moskovskia Wädomosti om Finlands tullförhållanden.
  Helsingfors Dagblad nro 85
 9. 9 Mosk. Wäd. om de finska tullprivilegierna.
  Helsingfors Dagblad nro 86
 10. 10 Nowoje Wremja om rysk-finska tulldelegationens arbeten.
  Helsingfors Dagblad nro 89
 11. 11 Novosti om tullfrågan mellan Ryssland och Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 143
 12. 12 Novosti om finsk-ryska tullfrågans lösning.
  Helsingfors Dagblad nro 165
 13. 13 Novoje Wremja i den finsk-ryska tullfrågan.
  Nya Pressen nro 89
 14. 14 Novosti om tullförhållandena mellan Finland och Ryssland.
  Nya Pressen nro 121
 15. 15 Novosti om tullen på papper vid införsel till Ryssland från Finland.
  Nya Pressen nro 126
 16. 16 Finsk-ryska tullfrågan. (enl. Novoje Wremja )
  Nya Pressen nro 134
 17. 17 Novosti om rysk-finska tullfrågan.
  Nya Pressen nro 141
 18. 18 Moskowskia Wedomosti om finsk-ryska tullfrågan.
  Nya Pressen nro 148
 19. 19 Novosti om tullen på finsk pappersmassa.
  Nya Pressen nro 152
 20. 20 Novoje Wremja om finska tullfrågan.
  Nya Pressen nro 153