1. 1 Finlands handel på Stockholm 1844. (eft. S:t P.H.Z.)
  Åbo Underrättelser nro 31
 2. 2 Stockholms handel på Finland år 1852. (Ur Ryska Handelstidn.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 86
 3. 3 Dorpat. Om trädvaruhandeln i Finland skrifves i Das. Inland.
  Åbo Underrättelser nro 87
 4. 4 Rysslands handel på Finland, enl. St. P:burger Hand. Zeitung.
  Finlands Allmänna Tidning nro 18
 5. 5 Ryska notiser om skörden i Finland.) (Corresp. Russe, 16 aug.
  Hufvudstadsbladet nro 202
 6. 6 (Ryska pressens klagomål öfver höga priser i Finland.
  Wiborgs Tidning nro 7
 7. 7 Suomalaisista valaskalan-pyytäjistä Pietarin lehdessä
  Hämäläinen nro 16
 8. 8 Handeln med finskt kött i P:burg enligt Pet. Listok.
  Helsingfors Dagblad nro 250
 9. 9 Ang. archangeliternes handel i Finland) ( St. Pet. Wäd
  Finlands Allmänna Tidning nro 15
 10. 10 Finlands handel på Rysland.) (Peterb. Väd
  Finlands Allmänna Tidning nro 95
 11. 11 Ang. archangeliternas handel i Finland ur S:t Pet. Wäd
  Helsingfors Dagblad nro 19
 12. 12 Arkangelilaisten kauppa Suomessa.) (Pietarin S.
  Uusi Suometar nro 9
 13. 13 Ryska källor om Finlands handel på Ryssland.
  Helsingfors Dagblad nro 283
 14. 14 Om skogsafverkningen i Finland skrifves St. Pet. Zeit.
  Hufvudstadsbladet nro 199
 15. 15 Finlands handel på Ryssland 1873.) (journal de St. P:burg
  Helsingfors Dagblad nro 48
 16. 16 Om Arkangelithandeln i Finland skrifves i Petersb. Wädom.
  Helsingfors Dagblad nro 328
 17. 17 Om ryska handelns förtryckande i Finland skrifves i Pet. Wid.
  Wiborgs Tidning nro 141
 18. 18 Baltische Wochenschrift fur Landtwirtschaft, Gewerbefleiss und Handel innehåller uttalanden om landthus hållningen i Finland.
  Finlands Allmänna Tidning nro 54
 19. 19 Finland vid tidpunkten för utställningen i Helsingfors. (Ur Europeiska budbäraren för dec. 1876.) (forts.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 113
 20. 20 Om handel, sjöfart och sågrörelse i Kotka läses i St. Pet. Herold
  Helsingfors Dagblad nro 41