1. 1 Om skridskoklubbens i Hfors senaste pristäflan ingår i Novosti en lofondande beskrifning.
  Hufvudstadsbladet nro 60
 2. 2 I ryska blad skrifves: om de förluster torpedoeskaderns manövrar senaste sommar förorsakat finska fiskare.
  Nya Pressen nro 98
 3. 3 Efterdyningar. (Pet. Herold om hr. Pantschins deltagande i skridskotäflingarna i Hfors.)
  Finland nro 73
 4. 4 Vsjemirnoja Ilustratsia lehdessä löytyy kuvia Uudenmaan pursiklubin kilpapurjehduksesta.
  Uusi Suometar nro 254
 5. 5 I Novosti ingår en korrespondens från H:fors deri omtalas Nyländska jaktklubbens senaste kappsegling.
  Hufvudstadsbladet nro 248
 6. 6 Kennelklubben i H-fors omtalas i en Helsingfors korresp. till Novosti
  Nya Pressen nro 313
 7. 7 Novostissa kirjoitus Suomen kennelklubin viime klubi-illasta.
  Uusi Suometar nro 298
 8. 8 Täflingskörning med finska hästar i P:burg enl. P.L.
  Helsingfors Dagblad nro 98
 9. 9 I Novosti ingår beskrifning öfver skridskoklubbens i H:fors senaste pristäflan
  Morgonbladet nro 59
 10. 10 Skridskotäflingen i H:fors omtalas i Novosti
  Åbo Posten nro 57
 11. 11 Hfors. Nyländska jaktklubbens jubelfest omtalas i Novoje Wremja
  Nya Pressen nro 181
 12. 12 Petersb. Herold om skridskoklubbens i Hfors täflan i snabbskrinning.
  Hufvudstadsbladet nro 71
 13. 13 Nyländska jaktklubbens senaste pokaltäfling omnamnes i ryska illustrerade bladet Wsemirnaja Illjustrazia.
  Finland nro 188
 14. 14 Nyländska jaktklubbens senaste kappsegling omnämnes i en korresp. till Novosti
  Nya Pressen nro 248