1. 1 Olika slag af försäkringar. (forts.)
  Hufvudstadsbladet nro 54
 2. 2 Kotimaisen työn suosimiseksi kuuluu että yleisö käyttäisi kotimaisia vakuutus-yhtiöitä.
  Savo nro 127
 3. 3 Wakuutuksista. 1. (Niiden yleisestä periaatteesta.) K.
  Wiipurin Sanomat nro 261
 4. 4 Lagstiftningen och det inhemska försäkringsväsendet.
  Nya Pressen nro 63
 5. 5 En nödvändig lagstiftningsåtgärd. (Behofvet af att utländska försäkringsbolag underkastas kontroll från statens sida.)
  Wiborgsbladet nro 43
 6. 6 Staten och försäkringsbolagen. (De utländska försäkringsbolagen äro i vårt land undandragna hvarje offentlig kontroll.) -g.
  Åbo Underrättelser nro 39
 7. 7 Wakuusyhdistyksistä.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 70
 8. 8 Sirén, Karl: (Om försäkringar i utländska bolag; polemik mot F.A.T. n. 145.)
  Helsingfors Dagblad nro 147
 9. 9 H.D. i frågan om försäkringsväsendet.
  Borgåbladet nro 26
 10. 10 Om nödvändigheten af att försäkra egendom emot brand och sjöskador
  Åbo Underrättelser nro 165
 11. 11 Om försäkringsväsendet.
  Folkwännen nro 43
 12. 12 Vakuutuksista. (jatk.)
  Hämeen Sanomat nro 29
 13. 13 Asia, jota on ajettava. (Vakuutuslaitoksista.)
  Turun Lehti nro 98
 14. 14 Behofvet af en försäkringslag.
  Nya Pressen nro 328
 15. 15 Försäkringsväsendet.
  Uleåborgs Tidning nro 97
 16. 16 Bör utländskt försäkringsväsende få bedrifvas utan offentlig kontroll?
  Hufvudstadsbladet nro 39
 17. 17 Lagstiftningen och de utländska försäkringsbolagen.
  Nya Pressen nro 65
 18. 18 Uusiin valloituksiin. (Kehoitus perustamaan kansallinen vakuutusyhtiö.)
  Wiipurin Sanomat nro 244
 19. 19 Försäkringsväsendets preventiva nytta. (Ett par ord om lifkapital- och olycksfallsförsäkringar.)
  Norra Posten nro 83