1. 1 Finnarnes julträd i Kaukasus. (Enl. en korresp. till ett ryskt blad.)
  Wiborgs Tidning nro 23
 2. 2 Finnar anstälda vid naftabol. Nobels affär i Baku uppsagda på grund af kol. dåliga finanser
  Helsingfors Dagblad nro 25
 3. 3 Bidrag for de nödlidande i norra Sverge insamlats af finnar i Baku.
  Nya Pressen nro 219
 4. 4 Finska ingeniörer anstälda vid byggandet af Suramtunneln i Transkaukasien.
  Nya Pressen nro 285
 5. 5 Finska skorstensfejare önskas till Tiflis.
  Nya Pressen nro 311
 6. 6 De svenska och finska lutheranerna i Baku. (En vädjan till Finland att anskaffa en prest, som förestår den svenska o. finska lutherska församlingen i Baku.)
  Helsingfors Dagblad nro 42
 7. 7 Naftabolaget Nobels dementi af ryktet om dess betryckta affärsställning, till följe hvaraf äfven finnar skulle förafskedats
  Helsingfors Dagblad nro 35