1. 1 Finne dömd för delaktighet i skoptersekten i Petersburg
  Björneborgs Tidning nro 91
 2. 2 De finska S:t Marie skolorna i St. Petersburg
  Helsingfors Dagblad nro 4
 3. 3 Finsk teater i Petersburg) ( Russki Mir
  Helsingfors Dagblad nro 42
 4. 4 Bref från S:t Petersburg. (Till H.D.) (Om finnarnas ställning till den ryska domstolen) -n.
  Helsingfors Dagblad nro 42
 5. 5 Till red. af H.D. I frågan om finnarn i S:t Petersburg ställning till de ryska domstolorne. M.
  Helsingfors Dagblad nro 65
 6. 6 Från S:t Petersburg. (Ett genmåle) (Ang. finnars ställning till ryska domstolor.) -n.
  Helsingfors Dagblad nro 90
 7. 7 En finsk läsesal i S:t Petersburg
  Helsingfors Dagblad nro 126
 8. 8 Ny landningspråm i St. Petersburg upprättad af finska sällskapet for ångbåtsfart på Nevan.
  Helsingfors Dagblad nro 230
 9. 9 (Suomalainen lauluseura Pietarissa vietti vuosijuhlansa.) P.L.
  Keski-Suomi nro 25
 10. 10 Det finska ångslupsaktiebolaget i Petersburg.
  Björneborgs Tidning nro 50
 11. 11 Det finska ångslupsaktiebolagets i Petersburg ångslupar.
  Helsingfors Dagblad nro 171
 12. 12 Finsk-svensk bokhandel i Petersburg.
  Helsingfors Dagblad nro 198
 13. 13 Skandinavisk julafton i St. Petersburg.) ( D.N.
  Hufvudstadsbladet nro 12
 14. 14 Finske brodforsaljare i Petersburg.) ( Pet. List.
  Hufvudstadsbladet nro 138
 15. 15 Finsk bokhandel i St. Petersburg.
  Morgonbladet nro 171
 16. 16 De finska fruntimren i Petersburg hafva enligt Ruskij Mir inrättat en syförening for anskaffande af varma vinterplagg till arméns behof.
  Morgonbladet nro 246
 17. 17 Pietarissa asuvat suomalaiset aikovat keskuudestaan lähettää joukon vapaaehtoisia sotatantereella.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 53
 18. 18 En nykterhetsförening bildats bland finnar i Petersburg.
  Finland nro 156
 19. 19 En nykterhetsförening bildats bland finnarne i Petersburg.
  Fredrikshamns Tidning nro 56
 20. 20 Finska kolonin i Petersburg. Skildring af en rysse.
  Helsingfors Dagblad nro 311