1. 1 Tidn. Verksamheten meddelar ett rykte om att en finne är på väg att erhålla koncession for en ångb.linie vid Murmanska kusten.
  Helsingfors Dagblad nro 4
 2. 2 Pohjoisen Jäämeren rantoille siirtyneistä Suomalaisista.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 7
 3. 3 Suomalaiset uutis-asukkaat Venäjän Ruijassa.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 4
 4. 4 Kolonin Uura på ryska Murmanska kusten ar befolkad af finnar.
  Helsingfors Dagblad nro 295
 5. 5 De finska kolonisterna vid ryska Murmanska kusten; berättelse af kyrkoherden J.F. Thauvon.
  Helsingfors Dagblad nro 310
 6. 6 Finnar mördade i ryska lappmarken.
  Folkwännen nro 14
 7. 7 Finsk familj ämnar anlägga en räddningsstation for skeppsbrutne på Novaja-Semlja enligt Now. Vremja
  Helsingfors Dagblad nro 214
 8. 8 Finnar på Novoja-Semlja anlägga en raddningsstation for skeppsbrutne enl. Now. Wremja
  Morgonbladet nro 182
 9. 9 Finnar inrätta en raddningsstation for skeppsbrutna på Nowaja-Semlja.
  Åbo Underrättelser nro 213
 10. 10 Ett projekt för fisket i Norra ishafvet (Enl. Nya Dagl. Allehanda.) (Anläggandet af ett faktori på Murmanska kusten för tillgodogörande af fisk- och hvalfångsten)
  Helsingfors Dagblad nro 191
 11. 11 Från Murmanska kusten skrifves om finska fiskspekulanter och om lapparnas moraliska förfall.
  Helsingfors Dagblad nro 99
 12. 12 Suomalaisia Kalasaarennon ja Kuolan kaupungin vaiheella.
  Hämäläinen nro 42
 13. 13 Suomalaisia Jäämeren rannikolla.
  Uusi Suometar nro 116
 14. 14 Den finska kolonisationen vid Ishafvet.
  Finland nro 231
 15. 15 För ett bönehus för finländske kolonister på Murmanska kusten har anslag beviljats
  Nya Pressen nro 110
 16. 16 Medd.) Finska kolonister i behof af religionsvård. (i Murmanska landet
  Uleåborgs Tidning nro 26
 17. 17 Om förhållandena på Murmanska kusten och förbudet mot införseln af spirituosa.
  Uleåborgs Tidning nro 51
 18. 18 Jäämeren rannoilta. (Suomalaiset kalastajakylät.)
  Kyläkirjaston Kuvalehti nro 7
 19. 19 Jäämeren rannoilta. (Suomalaiset kalastajakylät.)
  Kyläkirjaston Kuvalehti nro 7
 20. 20 Finnarne på Murmanska kusten. (Enl. Mark. Wäd.)
  Hufvudstadsbladet nro 96