1. 1 Från svenskarne i Ryssland. Till Folkv. redaktion. (Den nya stenkyrkan i Gammal- Svenskby.) -n-d-l.
  Folkwännen nro 4
 2. 2 Bref från Gammal-Svenskby. (Byförvaltningen. Folkskolan. Jul- och nyårsfirandet. Upptåget Martinsdagen. Ungdomens nöjen) J.W.
  Folkwännen nro 64
 3. 3 Från svenskar i Ryssland. Bref till Folkv. (Gammal Svenskby. Läget. Färden längs Dnieper. Befolkningen. Midsommaraftonen.) H.W.
  Folkwännen nro 27
 4. 4 Underrättelser från Gammal Svenskby i sydryssland. Ny stenkyrka. Svensk skollärare K.R. Wahlbeck från Pyttis sn.
  Helsingfors nro 36
 5. 5 Gammalsvenskby. (i Sydryssland.) (Språk, religion, skola, anskaffande af medel till ny kyrka.)
  Folkwännen nro 103
 6. 6 Från svenskarna i Ryssland. Bref till Folkv. (Gammal Svenskby. Skörden, kyrka och skola, aflöningar, hoppet om egen svensk präst, luthersminne.) K.R.V:k
  Folkwännen nro 220
 7. 7 Gammal-Svenskby kommun i södra Ryssland har erhållit förstärkning till sin byggnadsfond af svenskar i Amerika
  Helsingfors Dagblad nro 233
 8. 8 Bref från Ryssland. Till Folkv. red. (Gammal Svenskby. Gåfvor till G.S:by församling.) K.R.W.
  Folkwännen nro 117
 9. 9 Bref från Gammal svenskby. (Jordbruket. Tacksägelsegudstjenst. Bland bönderna finnas afkomlingar till svenskar eller finnar, tagna som krigsfångar under 1808-09 års krig. Marknaden i Kakowka.) J.W.
  Folkwännen nro 134