1. 1 Från Runö i Rigaviken, skrifver pastor I. Telenius ang. gåfvor till kyrkan af konsul Böningh.
  Åbo Underrättelser nro 80
 2. 2 Runö. Församlingen mottagit en ljuskrona ss. gåfva till sin kyrka.
  Åbo Underrättelser nro 102
 3. 3 Pastorstjensten i Runö församling
  Åbo Underrättelser nro 121
 4. 4 Tellenius, Johan, Kyrkoherde å Runö: (Föräringar. Konsul v. Böningh i Reval, förärat altarprydnader till Runö kyrka.)
  Åbo Underrättelser nro 63
 5. 5 Runö. Gåfvor af assessor G.F. v. Böningh till kyrkan, altartafla, ljuskrona och ljusstake.
  Helsingfors Tidningar nro 219