1. 1 Impilahdelta kirjoitetaan Aunuksen läänissä olevien Suomalaisten tilasta ja hengellisesta johdatuksesta.
  Sanomia Turusta nro 5
 2. 2 Finnar i Olonetz
  Åbo Underrättelser nro 42
 3. 3 Något om lutherske finnarne i Olonetzska guvernementet. (Inflyttning. Fattigdom håglösheten. Gudsfruktan. Arbetsförtjenster. Predikanten. Kyrkobyggnad. Sedlighet.) J.A.T.
  Finlands Allmänna Tidning nro 133
 4. 4 Suomalaiset Aunuksessa.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 48
 5. 5 (Lutherska finnars antal i Olonetska guv.) enl. Piet. San.
  Helsingfors Dagblad nro 324
 6. 6 Lutherska finnars antal i Olonetska guv.
  Hufvudstadsbladet nro 278
 7. 7 Lutherska finnars antal i Olonetzska guv. enl. Piet. San.
  Wiborgs Tidning nro 94
 8. 8 (Ins.) Några underrättelser om finnar i guvernementet Olonetz. (Den fattiga befolkningens i norra Finland öfverflyttning till Olonetz för att söka arbete; deras lif och bildningsståndpunkt.) E-s.
  Finlands Allmänna Tidning nro 284
 9. 9 Aunuksen kuwernementin lutherinuskoisten suomalaisten luku.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 142
 10. 10 Kirjeitä rajan tuolta puolen. (Petruskoilta. Suomalaisten aineelliset olot. Kirkkokoulu Lainakirjasto. Lauluseura. Seuranäytelmiä. Opettajain kokous. Sanomalehtikirjallisuus.) W.H-n.
  Wiipurin Sanomat nro 258