1. 1 Helsingfors d. 28 April. (Om assuransbetalning o. ömsesidiga assuransföreningar.)
    Helsingfors Dagblad nro 96
  2. 2 Hafva ömsesidiga försäkringsbolag för enskilda fabriksrisker utsigt till framgång i vårt land?
    Nya Pressen nro 54
  3. 3 Signaturen A.E. i Dagbladet. (Med anl. af en art. af A.E. i H.D. för d. 5 maj med titel: Hafva ömsesidiga försäkringsbolag för enskilda fabriker utsigt till framgång i vårt land.)
    Nya Pressen nro 122