1. 1 Ett bolag har bildats i H:fors för att upptaga fartyg från simdet vid Sveaborg genom dykare
  Finlands Allmänna Tidning nro 183
 2. 2 Dykarebolaget i H:fors räddat lasten från ett utländskt skepp
  Helsingfors Dagblad nro 242
 3. 3 Dykeri bolaget mist en dykare under dykningsarbete
  Helsingfors Dagblad nro 266
 4. 4 Helsingissä otetaan laivoja meren pohjasta
  Hämäläinen nro 33
 5. 5 Sukeltajayhtiö
  Suomen Julkisia Sanomia nro 62
 6. 6 Dykeribolagets i H:fors verksamhet
  Finlands Allmänna Tidning nro 98
 7. 7 H:fors. Dykeribolaget
  Helsingfors Dagblad nro 189
 8. 8 Farbror Kristians bref. XI. Dykareklockan.
  Mielikki nro 21
 9. 9 Sukellusseuran työ
  Suometar nro 259
 10. 10 Dykerib. uppfiskat kanoner fr. SVensksund
  Helsingfors Dagblad nro 235
 11. 11 H-fors dykeribolag
  Helsingfors Tidningar nro 68
 12. 12 Dykerib. Neptun bergat sv. skonerten Amanda
  Hufvudstadsbladet nro 235
 13. 13 Sukellusyhtiön toimi
  Suometar nro 73
 14. 14 Sukellusyhtiön toimi
  Suometar nro 82
 15. 15 Helsingfors Dykeriaktiebolag har arbetat för att upptaga ett försjunket transportfartyg
  Helsingfors Dagblad nro 105
 16. 16 Sukellus-osakeyhtiö työskentelee
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 134
 17. 17 Helsingfors dykeriaktiebolag verksamt
  Wiborgs Tidning nro 87
 18. 18 H-fors. (Dykeriarb.)
  Helsingfors Dagblad nro 59
 19. 19 H-fors. Dykeri-Aktiebolag
  Helsingfors Dagblad nro 116
 20. 20 Korresp. (Wasa. Dykeriarbeten)
  Åbo Underrättelser nro 20