1. 1 Ångskonerten Storfursten, tillhörig Åbo. Ångf.bol. grundstött utanför Helsingfors genom Örlogsflottans tillgängliga hjelpmedel lyckades det efter fyra dygns arbete få fartyget från grundet. Arbetet leddes af Amiral Wallrand
  Finlands Allmänna Tidning nro 183
 2. 2 Korresp.) (Kaskö 28 okt. Bärgad lastbåt, vattenståndet
  Helsingfors Tidningar nro 87
 3. 3 Kopistens krönika. (Ångb. Activ bärgad)
  Papperslyktan nro 38
 4. 4 Örnskölds passagerare upptagna å Victoria, kostnadsfri resa
  Wiborg nro 85
 5. 5 Korresp. till Å.P. (Nystad. Med anl. af Å.T:s beskrifning af tillgången vid bergningen af ett svenskt fartyg vid Weckari holme) -h-
  Åbo Posten nro 72
 6. 6 Ångfartyget Benedicts bergning
  Åbo Underrättelser nro 246
 7. 7 Åbo. (Engelska ångf. Benedicts bergning) (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 265
 8. 8 Engelska ångf. Benedikt upptogs å slipen i Åbo för att undergå reparation
  Åbo Underrättelser nro 273
 9. 9 Besigtning å engelska ångf. Benedict i Åbo
  Åbo Underrättelser nro 276
 10. 10 Barkskeppet Ukko törnade på Kallbådagrundet, Inkogserades till Hfors
  Finland nro 278
 11. 11 Bärgningsbolagets förtjänst på ångf. Constantins löstagande fr. grundet
  Nya Pressen nro 317
 12. 12 Strandade bogserångaren Ajax bergad
  Helsingfors Dagblad nro 165
 13. 13 Räddningen af Juana Naneys besättning (Bref till N. Pr.) -m.
  Nya Pressen nro 18
 14. 14 H:fors. Räddningsarbetet med den strandade ångaren Marcia
  Hufvudstadsbladet nro 152
 15. 15 H:fors. Den strandade ångaren Marcias räddning från Kallbådans grund
  Hufvudstadsbladet nro 154
 16. 16 Skeppsbrutne bärgade af finska ångaren Ceres mellan Hayti o. New York
  Nya Pressen nro 127
 17. 17 Mariehamn. Lotsångbåten Valvoja räddat besättningen från svenska galeasen Sofia
  Nya Pressen nro 323
 18. 18 Nordblad, Wilhelm, Uppsyningsman vid Räfsö tullbevaksplats. (Berättelse som räddningen af engelska skeppet Schiedam.)
  Björneborgs Tidning nro 23
 19. 19 Finsk fiskarbåt bergad på svenska sidan
  Vasabladet nro 41
 20. 20 (Wasa. Skär allmogen och räddningsarbetet) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 69