1. 1 Friv. sjökårens verksamhet i Hfors
  Helsingfors Dagblad nro 9
 2. 2 Frivilliga sjökårens verksamhet i Hfors
  Helsingfors Dagblad nro 9
 3. 3 Friv. sjökårens verksamhet i Hfors
  Helsingfors Dagblad nro 15
 4. 4 Till red. af Mbl. Ur frivilliga sjökårens anteckningar. (Om sjöolyckan o. räddningsförsöket vid Märaholmen)
  Morgonbladet nro 88
 5. 5 Frivilliga sjökårens i H:fors verksamhet
  Hufvudstadsbladet nro 135
 6. 6 Frivilliga sjökårens i H:fors verksamhet
  Hufvudstadsbladet nro 136
 7. 7 Frivilliga sjökårens i H:fors verksamhet
  Hufvudstadsbladet nro 211
 8. 8 H:fors. Frivilliga sjökårens verksamhet
  Hufvudstadsbladet nro 252
 9. 9 Helsingissä. Vapaaehtoisten meripelastajain toimia
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 163
 10. 10 (Hfors) Frivilliga sjökårens värksamhet.
  Finland nro 241
 11. 11 Hfors). Frivilliga sjökårens värksamhet. (Till Red. för Folkvännen
  Folkwännen nro 244
 12. 12 Cronhjelm, grefve: Frivilliga sjökårens värksamhet under året 1888.
  Folkwännen nro 100
 13. 13 Cronhjelm, grefve: Till red. för Hbl. Frivilliga sjökårens värksamhet under år 1888
  Hufvudstadsbladet nro 98
 14. 14 Frivilliga sjökårens värksamhet år 1889
  Finland nro 31
 15. 15 Frivilliga sjökårens verksamhet år 1889.
  Hufvudstadsbladet nro 38
 16. 16 Ins.) (H:fors. Om frivilliga sjökåren och föreningen för undsättning i sjönöd
  Hufvudstadsbladet nro 49
 17. 17 Frivilliga sjökårens värksamhet år 1889
  Nya Pressen nro 36
 18. 18 Frivilliga sjökårens värksamhet under förra hälpten af år 1890
  Nya Pressen nro 163
 19. 19 Till red. af Mbl. Räddningsväsendet och räddningsstationer. (Behofvet af frivillig sjökår för räddning ur sjönöd i Hfors) Grac
  Morgonbladet nro 87
 20. 20 Frivilliga sjökårens i H:fors verksamhet
  Hufvudstadsbladet nro 163