1. 1 Skonerten Ystävä och skeppet Sofia försålda till Sverige
  Helsingfors Dagblad nro 295
 2. 2 Jern propellerångfartyg inköpt till Fredrikshamn
  Morgonbladet nro 35
 3. 3 Auktion å ångf. Kumo
  Morgonbladet nro 218
 4. 4 Laiva Jalo Uudessakaupungissa myyty
  Sanomia Turusta nro 10
 5. 5 Om försäljningen af ångf. Åbo
  Åbo Posten nro 78
 6. 6 Åbo. (Ångsfartyget Finland försåldt till ett bolag i Wismar)
  Åbo Tidningar nro 97
 7. 7 Tampere. Höyrylaiva Laine n myymisestä
  Tampereen Sanomat nro 13
 8. 8 Ångbåten Brahestad försåld
  Uleåborgs Tidning nro 35
 9. 9 Wasa. (Svenska ångaren Oskar II inköpt af ett finska ångbåtsbolag)
  Wiborgs Tidning nro 132
 10. 10 Försäljning af ångaren Trafik egde rum den 12 sept. i Nystad
  Åbo Posten nro 211
 11. 11 Handl. Mannelin i Vasa tillhandlat sig skonerten Joutsen
  Åbo Underrättelser nro 122
 12. 12 Handl. Dahlström, Schauman och Liljeqvist fr. Vasa tillhandlat sig barkskeppet Shooting Star
  Åbo Underrättelser nro 234
 13. 13 (Uusikaupunki. Laiva Fyra Bröder myytiin) K.
  Aura nro 29
 14. 14 Bogserångaren Laine i Borgå är såld
  Borgåbladet nro 20
 15. 15 Ångbåten Thekla hemma i Tammerfors, är såld
  Björneborgs Tidning nro 33
 16. 16 Nystad. Fjerdedelen af skeppet Ihana försåld
  Björneborgs Tidning nro 68
 17. 17 Ångaren Laine försåldes i Borgå
  Helsingfors Dagblad nro 70
 18. 18 Jyväskylä. Höyrylaiva Seura ostettiin
  Keski-Suomi nro 30
 19. 19 Höyryl. Wellamossa myytiin osak. Iissä
  Oulun Lehti nro 44
 20. 20 Ihanan laivanosa myytiin Uudessakaupungissa
  Uusi Suometar nro 205