1. 1 Vasa skeppsbefälhafvareförenings möte
  Åbo Tidning nro 24
 2. 2 Rauma. Kokous laivan-isäntäin- ja päällikköin-yhdistyksen perustamista varten.
  Rauman Lehti nro 12
 3. 3 Turun laivanpäällikköyhdistyksen kokous
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 28
 4. 4 Turun laivanpäällikköyhdistyksen kokous
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 56
 5. 5 Åbo. Skeppsbefälhafvareförenings yttrande har infordrats ang. de af engelska lotsinrättningen utfärdade lotscertifikaten
  Åbo Underrättelser nro 275
 6. 6 Oulu. Laivanpäällikköyhdistyksen kokous.
  Oulun Ilmoituslehti nro 15
 7. 7 Oulun laivanpäällikköyhdistys
  Oulun Lehti nro 28
 8. 8 Vasa. Skeppsbefälhafvareföreningens möte d. 1 dec.
  Wasa Tidning nro 141
 9. 9 Vasa. Skeppsbefälhafvareföreningens möte d. 9 dec.
  Wasa Tidning nro 144
 10. 10 Skeppsbefälhafvareföreningens i Uleåborg samtr.
  Vasabladet nro 57
 11. 11 Skeppsbefälhafvareföreningens i Viborg samtr.
  Hufvudstadsbladet nro 17
 12. 12 Skeppbefälhafvareföreningen i Åbo
  Vasabladet nro 16
 13. 13 Skeppsbefälhafvareföreningen i H-fors hade möte d. 22 december
  Nya Pressen nro 349
 14. 14 Vårt remmarsystem. (Viborgs skeppsbefälhafvareförenings förslag)
  Vestra Nyland nro 27
 15. 15 Vasa skeppsbefälhafvareförenings möte
  Wasa Tidning nro 16
 16. 16 Skeppsbefälhafvareföreningens möte i Vasa 17 jan.
  Wasa Tidning nro 11
 17. 17 Skeppsbefälhafvareföreningens möte i Åbo 14 dec.
  Åbo Tidning nro 340
 18. 18 Porin laivapäällikköyhdistyksen kokous
  Lounas nro 96
 19. 19 Laivanpäällikköyhdistyksen kokous Porissa
  Satakunta nro 39
 20. 20 Officiel nummer för finska fartyg. (Wasa skeppsbefälhafvareförenings utlåtande)
  Vasabladet nro 2