1. 1 Åbo stads skeppsredares möte 16 jan.
  Åbo Tidning nro 15
 2. 2 Skeppsrederirörelsen 1889.
  Åbo Underrättelser nro 3
 3. 3 Vasa rederibolag arbetar medframgång
  Wasa Tidning nro 27
 4. 4 För ångbåtsrederier
  Hufvudstadsbladet nro 144
 5. 5 Till ångbåtsrederierna.
  Hufvudstadsbladet nro 111
 6. 6 B:borg. Rederibolag bildas
  Björneborg nro 51
 7. 7 Porvoon uusi reitaajayhtiö
  Uusi Suometar nro 18
 8. 8 Nytt rederibolag
  Björneborg nro 5
 9. 9 Stadens skeppsredare samman kallade, ang. frågan om en finsk tjensteman (t. Marseille) förtrogen m. sjömäns modersmål
  Vasabladet nro 31
 10. 10 Ett tillbud för rederirörelsen på platsen.
  Björneborgs Tidning nro 15
 11. 11 Rättelse. Ang. antalet af Åbobornas aktier i B:borgs rederi aktiebolag
  Björneborgs Tidning nro 27
 12. 12 Nystads rederiaktiebolag.
  Helsingfors Dagblad nro 68
 13. 13 Skeppsrederirörelsen i Wasa.
  Vasabladet nro 7
 14. 14 Ångfartygsrederirörelsen
  Vasabladet nro 49
 15. 15 (Björneborg. Rederiaktiebolagets stämma. Kappkörningen. Redovisning öfver stadens fattigvård) G.
  Åbo Underrättelser nro 56
 16. 16 För skeppsredare vigtigt prejudikat. (Ur Aftonbladet lämpar sig äfven för våra förhållanden)
  Helsingfors Dagblad nro 111
 17. 17 Direktionen för Nystads rederiaktiebolag
  Åbo Posten nro 90
 18. 18 Affordradt utlåtande af finska rederier och skeppsbefälhafvare
  Björneborgs Tidning nro 12
 19. 19 Hafva våra ångbåtsrederier några skyldigheter emot sina kunder?
  Östra Nyland nro 40
 20. 20 Uusi laivaisäntäyhdistys perustettu Waasassa nimellä Waasan laivanreitaaja-osakeyhtiö
  Waasan Lehti nro 24