1. 1 Ångbåten Tyko gått af stapeln i Göteborg
  Åbo Underrättelser nro 75
 2. 2 Korresp.) (Nyköping den 27 jan. Ångf. Ilos förlängning verkställd
  Åbo Underrättelser nro 10
 3. 3 Propell Jernångfartyget Porthan gick af stapeln vid Bergsunds mekaniska verkstad i Sverge
  Helsingfors Tidningar nro 148
 4. 4 Turkuun tilattu höyrylaiva Porthan Ruotsista
  Tähti nro 27
 5. 5 Det nya propellångfartyget Porthan anländt från Sthlm till Åbo
  Åbo Underrättelser nro 105
 6. 6 Ångfartyget Finland ankom till Åbo den 30 Maj
  Helsingfors Tidningar nro 43
 7. 7 Åbo. (Ångfartyget Finland gått af stapeln i London)
  Åbo Tidningar nro 15
 8. 8 Ångfartyget Finland anlände från England
  Åbo Tidningar nro 49
 9. 9 Åbo. (Ångfartyget Finland gått af stapeln i London)
  Åbo Underrättelser nro 15
 10. 10 Ångfartyget Finland anländt fr. England
  Åbo Underrättelser nro 42
 11. 11 Wiborg. (Ångbåt, bestäld från England)
  Wiborg nro 45
 12. 12 Ångfartyget Österbotten gått af stapeln i England
  Åbo Underrättelser nro 55
 13. 13 A Motala byggd ånb. fr. Åbo-bolag erh. namn Dagmar
  Hufvudstadsbladet nro 100
 14. 14 Turusta. (Höyrylaiva Dagmar laskettu vesille Motalan varvissa)
  Sanomia Turusta nro 46
 15. 15 Åbo. (Med anl. af hemligheten om ångf. Porthans reparation på Gotland)
  Åbo Underrättelser nro 126
 16. 16 Ångf. Dagmar, bygdt vid Motala, är färdigt
  Helsingfors Dagblad nro 114
 17. 17 Ångf. Dagmar bygges vid Motala verkstad
  Hufvudstadsbladet nro 122
 18. 18 Angf. Dagmar anländt till H:fors beskrifning öfver det nya fartyget
  Hufvudstadsbladet nro 154
 19. 19 Ångf. Dagmar ankom till Åbo; beskrifning öfver fartyget
  Åbo Underrättelser nro 78
 20. 20 Meddel.) (Ångb. Runeberg gått af stapeln i Sthlm
  Borgåbladet nro 23