1. 1 Anmälan af brochuren: Sur le systèmecontinental & sur les rapports avec la Suède.
  Åbo Allmänna Tidning nro 38
 2. 2 (Nytt i bokhandel. Framställning af rättegångsordningen i Finland af B. Lundahl.
  Finlands Allmänna Tidning nro 90
 3. 3 R.C. Pariserbref (Till HDB) Finland i Paris. (Om L. Mechelins arbete: La Constitution de la Finlande.)
  Helsingfors Dagblad nro 31
 4. 4 Zvis. Ur dagens krönika. (Om Becker beys broschyr om Finland.)
  Morgonbladet nro 86
 5. 5 Matti. Kirje Helsingistä. (Stuttgartissa ilmestynyt kirja nimeltä: Finnland und seine Nationalitätenfrage , tehnyt Max Buch. HDB:n muistutus sitä vastaan.)
  Uusi Suometar nro 158
 6. 6 Max Buchs broschyr om nationalitetsstriden i Finland. (Anmäld af Novoje Wremja. )
  Norra Posten nro 122
 7. 7 Literatur. (Rättelse af en oegentlighet i L. Mechelin Precis du Droit Publie du Grand-Duche de Finlande. )
  Norra Posten nro 256
 8. 8 Anm. En för vårt land betydelsefull bok. (Hr L. Mechelins: Precis du Droit Publié du Grand-Duche de Finlande. )
  Helsingfors Dagblad nro 240
 9. 9 Rec. E.G.P. L. Mechelin: Precis du Droit Publie du Grand-Duche de Finlande. H:fors 1886.
  Finland nro 206
 10. 10 Rec. N.H. Norsk literatur. Magdalena Thoresen: Nya digter. - J.E. Sars: Historisk Inledning till Grundloven.
  Finland nro 302
 11. 11 Forts.) Finlands konstitution och hr Ordins noter, (Ordins kommentarie till L. Mechelins bok; Precis du Droit Publie du Grand-Duche de Finlande.
  Norra Posten nro 3
 12. 12 Kirjallisuutta. Englantilainen käännös senaattori L. Mechelinin teoksesta Suomen julkisesta oikeudesta.
  Uusi Suometar nro 87
 13. 13 Literatur. (A Precis of the public law of Finland är titeln på en engelsk öfvers. af senator L. Mechelins: Précis du Droit Publie du Grande- Duche de Finlande. )
  Finland nro 87
 14. 14 Af L. Mechelins arbete; Précis du Droit Publié har en engelsk öfvers. utkommit.
  Norra Posten nro 100
 15. 15 Den nya finska strafflagen i rysk dräkt.
  Norra Posten nro 307
 16. 16 A. Thillot. Från allmänheten. (Senats translatorerne och den ryska öfversättningen af Finlands nya strafflag.)
  Hufvudstadsbladet nro 193
 17. 17 Finlands förening med Ryssland af prof. Danielson öfversättes till engelska.
  Norra Posten nro 332
 18. 18 Herr Ordin vederlagd. II. (Prof. Danielsons bok: Finlands förening med Ryssland. )
  Norra Posten nro 308
 19. 19 Herr Ordin vederlagd. (Med prof. Danielsone bok. Finlands förening med Ryssland. )
  Norra Posten nro 307
 20. 20 Den nya finska strafflagen öfversatt till franska språket af prof. Ludovic Beanehet i Nancy.
  Finland nro 145