1. 1 Tapaturmista. (Mitä voisi tehdä maassamme taajaan sattuvien tapaturmien ehkäisemiseksi)
  Sanomia Turusta nro 17
 2. 2 Työmiesten vakuuttaminen tapaturmaa vastaan.
  Laatokka nro 28
 3. 3 Försäkring mot olycksfall.
  Hufvudstadsbladet nro 178
 4. 4 Vakuutuslaitoksista onnettomuuden tapauksia vastaan.
  Sanomia Turusta nro 60
 5. 5 Försäkring mot olycksfall. a-J-p.
  Åbo Underrättelser nro 198
 6. 6 Vakuuttakaa työväkenne tapaturmia vastaan!
  Tuntematon 3 nro 77
 7. 7 Vakuutuksesta onnettomuutta vastaan.
  Tampere nro 13
 8. 8 Hfors. Exempel på nyttan af försäkring mot olycksfall.
  Folkwännen nro 134
 9. 9 Olycksfallsförsäkringar. (Nyttan af sådana.)
  Wasa Tidning nro 13
 10. 10 En ny och beaktansvärd gren af försäkringsväsendet. (Olycksfallsförsäkringen.)
  Wiborgsbladet nro 7
 11. 11 Tapaturmat työpaikoissa. (Apukassojen toimittamisesta tapaturmia kärsineille.) J.V.H.
  Satakunta nro 66
 12. 12 Tapaturmain vakuutuksesta.
  Oulun Ilmoituslehti nro 59
 13. 13 Tapaturman-vakuutuksesta. (jatk.)
  Turun Lehti nro 112
 14. 14 Olycksfallsförsäkring af landets frivilliga brandkårer.
  Wiborgsbladet nro 292
 15. 15 Från olycksfallsförsäkringens område. (Arbetsgifvares ansvarsskyldighet gent emot arbetaren vid timade olyckshändelser.)
  Åbo Tidning nro 311
 16. 16 Helsingfors-bref. (Olycksfallsförsäkrings frågan) Justus
  Björneborgs Tidning nro 78
 17. 17 Försäkring af olycksfall
  Helsingfors Dagblad nro 209
 18. 18 Om försäkringar mot olycksfall.
  Åbo Posten nro 142
 19. 19 Försäkring mot olycksfall. I. II. a-J-p.
  Åbo Underrättelser nro 109
 20. 20 Om försäkring mot olycksfall. J. Kr.S.
  Vasabladet nro 61