1. 1 Rec. Y.V.S. Tysk och fransk litteratur. Lebens und Charaktebilder Griechlscher Staatsmänner u. Philosophen. Übers. von Th. Fischer, Königsb. 1859.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 11
 2. 2 Konversation. (Nytt arbete utkommit i Paris: Lettres de Joseph Maggini å Daniel Stern.)
  Åbo Underrättelser nro 195
 3. 3 Rec. Litteratur. Peter Christen Asbjörnsen, En literaerbiografisk Skitze Alfred Larsen. Christiania 1872.
  Åbo Underrättelser nro 73
 4. 4 l bokhandeln: Nordenskiöld, Notice sur sa vie et ses ouvrages par Ch. Flahault. Paris.
  Hufvudstadsbladet nro 80
 5. 5 Rec, Literatur. Biografiskt. II. Dizionario biografico degli Scrittori contemporanei ornato di oltre 300 ritratti diretto da Angelo de Gubernatis. Firenze.
  Morgonbladet nro 271
 6. 6 Utkommit på ryska ett biografiskt verk: Grefve P.D. Kiselef och hans tid. Materialer för Kejsarne Alexander I:s, Nicolai I:s och Alexander II:s historier , af Zablotskij Desjätovskij.
  Helsingfors Dagblad nro 75
 7. 7 Carl v. Linne als Arzt von O.E.A. Hjelt on käännettynä ilmestynyt Leipzigissä.
  Uusi Suometar nro 97
 8. 8 Utkommit i Leipzig: En tysk öfvers. af prof O.E.A. Hjelts arbete om C.v. Linné.
  Morgonbladet nro 97
 9. 9 Rec. Literatur. Bruchstucke aus dem Briefen F. Wöhlers am J.J. Berzelius. Herausgegebn von dr. Edv. Hjelt. Berlin.
  Morgonbladet nro 229
 10. 10 Från bokvärlden. (H. Jaeger: Henrik Ibsen 1828-1888, et literaert tidsbillede. Köpenhamn 1888.)
  Åbo Tidning nro 166
 11. 11 G.C. (Rättelse i n:o 197.) Geschichte der Skandinavischen Literatur von Dr. Th. Schweitzer. (Om Runeberg)
  Åbo Tidning nro 196
 12. 12 Medd.) (Biografiskt. Nils von Nordenskiöld und Alexander von Nordmann nach ihrem Leben und Wirken geschildret von Eduard von Eichwald utkommit i St. Petersburgs vetenskapsakademins officin.
  Hufvudstadsbladet nro 118
 13. 13 Litteratur: Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gylleni Dagbok 1622- 1667. TJtgifven af Reinh. Hansen.
  Helsingfors Dagblad nro 340
 14. 14 l Paris har utkommit under titel Relation officielle de la reception de M. le professeur E.A. Nordenskiöld par le conseil municipal de Paris le lundi 5 Avril 1880 en redogörelse för Nordenskiölds mottagande af municipalrådet i Paris.
  Helsingfors Dagblad nro 93
 15. 15 Prof. 0. Hjelts till Upsala Universitets 400 års jubileum utg. broschyr om C.v. Linné är öfversatt till tyska: Carl v. Linné als Arzt. Leipzig.
  Helsingfors Dagblad nro 112
 16. 16 l Leipzig har utkommit: Carl v. Linné als Arzt von O.E.A. Hjelt.
  Finlands Allmänna Tidning nro 97
 17. 17 C.M.E. Brummer. Beriktigande till Baltisches Wappenbuch , Till red. för HDB. (Beriktigande af uppgifter om Est o. Livländska älten Brummer i C.A. Klingsfors i Stockholm utkomma Baltisches Wappenbuch. )
  Helsingfors Dagblad nro 309
 18. 18 Rec. Gustaf af Geijerstam Literaturkritik. Charles Darwins Liv og Breve med et kapitel Selvbiografi, udgivne af hans sön Francis Darwin.
  Norra Posten nro 221
 19. 19 Ett arbete om Johan Ludvig Runeberg har begynt utkomma på holländska af C. Honigh.
  Helsingfors Dagblad nro 80
 20. 20 Rec. Nouveaux Melanges extraits des Manuscrits de Madame Necker. Paris 1801. (Efter Gött. gel. Anz. 78. St. 1803.)
  Allmän litteraturtidning utgifven af ett sällskap i Åbo nro 68