1. 1 Nya Testamentet på lappska.
  Helsingfors Dagblad nro 118
 2. 2 Kort bibeltolkning. (Om öfversättningen af Kort utläggning af den heliga Skrift. ) Forts.
  Evangelisk tidning nro 14
 3. 3 Ännu några kapitel ur den af red. för öfversättning bestämda tyska bibeltolkningen. Johannes första Epistel. Forts.
  Evangelisk tidning nro 18
 4. 4 Red. för Ev.T. Till Ev. Tidn. läsare. (Prenumerationsanmälan på den tyska bibelöfversättningen.)
  Evangelisk tidning nro 20
 5. 5 Romarbrefvets 5:te kapitel. (Prof af den tyska bibelöfversättningen.)
  Evangelisk tidning nro 31
 6. 6 Evergistus, Ett och hvarje från hufvudstaden. (Ryska bibelöfversättningen.)
  Morgonbladet nro 46
 7. 7 Litteratur, öfversättning af Matthaei evangelium på rysk-lappska af dr A. Genetz.
  Helsingfors Dagblad nro 100
 8. 8 Historik öfver tillkomsten af en i Helsingfors 1882 utkommen öfvers. till voguliskan af Matth. o. Marci evangelier, redigerad af A. Ahlqvist.
  Helsingfors Dagblad nro 163
 9. 9 Literär krönika. (I Kristiania utkommit latinsk öfversättning af de fyra evangelierna, kallad codex aureus. - Dansk ordsprogskat af E. Man. Nordboernas Aandlif af C. Rosenberg.)
  Helsingfors Dagblad nro 159
 10. 10 Utkom i Helsingfors vogulisk öfvers. af Matheus och Marcus evangelier, granskad af Aug. Ahlqvist 1882.
  Finlands Allmänna Tidning nro 139