1. 1 Rec. Litteratur. (Calender till minne af Kejserliga Alexanders Universitetets andra Secularfest. Af prof. J. Grot.)
  Helsingfors Tidningar nro 35
 2. 2 Tyska kalendrar och barnaböcker i Wasenii & Comp:s bokhandel.
  Helsingfors Tidningar nro 95
 3. 3 Ang. Almanach de Gotha.
  Helsingfors Tidningar nro 93
 4. 4 Almanach de Gotha för år 1869 utkommit.
  Hufvudstadsbladet nro 285
 5. 5 Rec. Literatur till julen. (Utländska julkalendrar.)
  Helsingfors Dagblad nro 348
 6. 6 Rec. Literatur. (Veckoskriften Das Echo. )
  Åbo Tidning nro 28
 7. 7 Rec. Litteratur. (Almanach de Gotha för år 1886.)
  Helsingfors Dagblad nro 335
 8. 8 Rec. Litteratur. (Almanach de Gotha för 1887.)
  Helsingfors Dagblad nro 339
 9. 9 Litteraturöfversikt. (Deutsche Weinachtsblätter, eine Festgabe fur die deutsche Familie.)
  Helsingfors Dagblad nro 261
 10. 10 Prof. Grotes på Ryska utkomna skrift: Almanach till minne af Kejsare Alexanders Universitetets två hundra åriga Jubelfest innehåller öfversättningar äfven af Finska författare.
  Åbo Underrättelser nro 11
 11. 11 Almanach de Gotha för år 1856.
  Morgonbladet nro 88
 12. 12 Literatur. Idren. Nordisk studenterkalender. Utgivet fra Lund og Kjöbenhavn ved Martin Weibull og Otto Borchsenius. Köpenhamn.
  Helsingfors Dagblad nro 58
 13. 13 Internationales Künstler Album. utkommit.
  Hufvudstadsbladet nro 190
 14. 14 - hm. Arv. Wirolaista kirjallisuutta. Talurahva kasuline kalender 1884. Isämaa Kalender 1884. Tartus. Laste Raamat. J. Kunder. Rakweres 1884.
  Uusi Suometar nro 134