1. 1 Till red. af Folkvännen. (I frågan om arbetarförsäkring.) Komité- ledamot
    Folkwännen nro 55
  2. 2 Frågan om arbetareförsäkring
    Nya Pressen nro 76
  3. 3 Fråga om arbetares ålderdoms försäkring. (Bolaget Kalevas framställning.) -g.
    Åbo Underrättelser nro 55