1. 1 Rec. Litteratur. IV. Haermaendene paa Helgoland Skuespil i fire akter af Henrik Ibsen. Kristiania 1871. - 1872 5.VIII. ÅU n:o 118.E.A. Litteratur. Kejser og Galilaeer. Et verdens historisk Skuespil af Henrik Ibsen. Köbenhavn 1873. I.
  Morgonbladet nro 33
 2. 2 Rec. J.A.-g. Litteratur. Dante Allighieris: Divina Commedia framstäid i teckningar af Gustave Doré. Redogörelse för skaldeverkets innehål af John Rosen.)
  Helsingfors Dagblad nro 339
 3. 3 Rec. Literatur. Et Dukkehjem. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Kjöbenhavn 1879. )
  Östra Finland nro 29
 4. 4 O-o. Rec. Henrik Ibsen och hans senaste skådespel. (Henrik Ibsen: En folkefiende. Kobenhavn.)
  Helsingfors Dagblad nro 40
 5. 5 Rec. Björnstjerna Björnsons nyaste arbete. (Björnstjerna Björnsons nyaste dram: Över oevne. (forts.)
  Helsingfors Dagblad nro 318
 6. 6 Rec. (Forts.) Ibsens: En folkefiende.
  Östra Finland nro 39
 7. 7 Rec. H.N. Forts. Literatur. (Garman & Worse. Skuespil i före akter af Edv. Brandes og Alexander Kielland. Kiöbenhavn 1883.)
  Norra Posten nro 350
 8. 8 Gustaf af Geijerstam. Literaturkritik. Över Aevne af Björnstjerne- Björnson.
  Norra Posten nro 332
 9. 9 Rec. Gustaf af Geijerstam. Literaturkritik. En forlovelse. Skuespil i to akter af Edvards Brandes.
  Norra Posten nro 42
 10. 10 Gustaf af Geijerstam. Literaturkritik. Geografi og Kjaerligher ved Björnstjerne Björnson.
  Norra Posten nro 350
 11. 11 Gustaf af Geijerstam. Literaturkritik. Les Corbeaux. Piece en quatre actes par Henry Becque.
  Norra Posten nro 258
 12. 12 Adam Homo. En badanstalt i literaturen. Ett stycke kritisk källforskning. (H. Ibsens drama En folkefiende. )
  Wasa Tidning nro 35
 13. 13 Alexander Dumas nya stycke. Francine å Théatre Francais.
  Helsingfors Dagblad nro 27
 14. 14 H. Ibsens drama Rosmersholm. Ett försök till förklaring af Ivar Nehn.
  Norra Posten nro 293
 15. 15 Staph. Ur ett lustpel. (C. Hostrups lustspel Under Snefog. )
  Åbo Tidning nro 318
 16. 16 U.P. En representation i Freie Bühne. Angele af O.E. Hastleben.
  Hufvudstadsbladet nro 337
 17. 17 Sardons Kleopatra. (För Hbl. korresp. i Paris.)
  Hufvudstadsbladet nro 294
 18. 18 Cocagna (Napolitanskt skådespel.)
  Åbo Tidning nro 70
 19. 19 Om Goethes Herman och Dorothea med anledning af öfvers. till grekiskan af H. Winckler.)
  Åbo Tidningar nro 20
 20. 20 Rec. Tysk dramatik: Der Liebesbrief. Lustspiel von Rodrich Benedix. - Das Preislustspiel von Mauter Edvard Frankes komedier. Die Schlussel zum siebenjährigen Kriege af Benke. - Der Trank der Vergessenheit. Volksdrama in 5. Aufs. von I.N. Bachmayr.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 7