1. 1 Carl Gustaf Borg. Till red. af Hbl. (Med anl. af ett referat i Hbl. af finska literatursällskapets sammanträde den 5 Sept. ang. en ny upplaga af Kanteletar.)
  Hufvudstadsbladet nro 210
 2. 2 - o - Öfversättningar ur Kanteletar.
  Ilmarinen nro 35
 3. 3 Ny upplaga af Kanteletar påtänkt.
  Morgonbladet nro 284
 4. 4 Till E. Lönnroths dagen utkom: Kanteletar, die Volkslyrik der Finnen. Ubertragen v. H. Paul. Helsingfors 1882.
  Helsingfors Dagblad nro 96
 5. 5 Arv. Kirjallisuutta. Kanteletar. Suomen kansan laulurunous. Saksan kielelle kääntänyt H. Paul.
  Kuopion Sanomat nro 41
 6. 6 Om Saimas öfversättningar från Kanteletar under sign. R.S.
  Helsingfors Tidningar nro 9
 7. 7 (Carmen fennicum. C.G. Zetterqvists öfversättning på alla språk af 43 runan ur andra delen af Kanteletar.
  Åbo Underrättelser nro 97
 8. 8 Kanteletar ulkomailla. Erään saksalaisen professorin kirjeestä.
  Aamulehti nro 46