1. 1 Suomettaren, Sanomien Turusta ja Oulun Wiikko-Sanomien keskeneräinen esitys. (Yleisen Wakuutus-laitoksen raesateen y.m. luonnonsattumien kato-kasvon vahinkoin palkitsemiseksi.) A.H-n.
  Hämäläinen nro 49
 2. 2 Manninen, Antti: Kirje Suoniolle. (Rakeiden vahinkoja palkitseva yhdistys.)
  Suometar nro 51
 3. 3 Om assurans emot frost, hagel, slagrägn m.m.
  Åbo Underrättelser nro 87
 4. 4 (Lähetetty) Wakuutuslaitoksista. Maamies
  Hämäläinen nro 5
 5. 5 Kasvavain viljain vakuutus rakeen ja raju-ilmain vahingoittamista vastaan. A.L.
  Hämäläinen nro 20
 6. 6 Vakuutusyhdyskunta Sampo
  Suometar nro 36
 7. 7 Nylands o. Tavastehus läns landtb.sskp., bildat bolag f. försäkring mot hagel o. åskslag gemensam för hela landet under benämn: finska försäkringsb. Sampo.
  Finlands Allmänna Tidning nro 21
 8. 8 (Wasa. Om det finska försäkringsbolaget Sampo, som har för ändamål att mot skador af hagelfall o. åskslag försäkra jordbrukarnes gröda o. kreatur. - Räkor synliga. Rågpriset. - Förrymd fånge.) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 77
 9. 9 Turussa heinäk. 10 p. (Rajuilmojen tähden olisi tarves saada kasvullisuusvakuutusyhtiöitä maahan.)
  Turun Lehti nro 79
 10. 10 (Hallanvakuutusyhtiön tarpeellisuus Suomessa.) P.
  Päivän Uutiset nro 119
 11. 11 Hallanvakuutusyhtiöistä.
  Turun Lehti nro 63
 12. 12 Teknologen har bland sina förslager äfven ett om försäkrandet af växande gröda.
  Morgonbladet nro 69
 13. 13 Om försäkrandet af växande gröda.
  Teknologen nro 36
 14. 14 Viljain vakuutuskunnan saanti tarpeellinen
  Suometar nro 29
 15. 15 Wastausta Hämäläisen kysymyksille. (Yleisestä Vakuutus-laitoksesta raesateen y.m. luonnonsattumien kato-kasvon vahinkoin palkitsemiseksi.) A.H-n. (Toim:n lisäys.)
  Hämäläinen nro 51
 16. 16 Wakuutus-laitoksista rakeen ja muun vahingon palkitsemiseksi. 1. Vakuutuslaitosten luonto ja tarpeellisuus.
  Suometar nro 42
 17. 17 Wiborg. (Upplysningar om föreningar till ersättande af skador, förorsakade genom öfversvämningar, hagel, åska, skydrag m.m. inom Viborgs län.)
  Wiborg nro 131
 18. 18 Försäkrings föreningar.
  Finlands Allmänna Tidning nro 205
 19. 19 Assuransbolag mot naturolyckor.
  Helsingfors Tidningar nro 104
 20. 20 Sampo-niminen vakuutusyhtiö.
  Hämäläinen nro 37