1. 1 Rec. Litteratur. Jääkynttilät. Ströskrift i fria häften. Utg. af Fr. Cygnaeus. Första häftet. Helsingfors 1837. (Ins.)
  Helsingfors Morgonblad nro 9
 2. 2 Rec. Inhemsk literatur. I. Höstispiggarna. Ströskrift af Fr. Cygnaeus. Stockholm 1841.
  Helsingfors Morgonblad nro 75
 3. 3 Annu något om Höstispiggarna.
  Helsingfors Morgonblad nro 98
 4. 4 - ab. - Svar på: Blott några ord om Titulus A.B. i Mbl. n:o 96. (Om hr C:i poesier Höstispiggaren.
  Helsingfors Tidningar nro 101
 5. 5 - abc. Ytterligare om H:r ab. och Ispiggarne. (Ins.)
  Helsingfors Tidningar nro 1
 6. 6 Ur Ett Skoltal, af Pr. Cygnaeus. (Jemte uttalande om densamma.)
  Borgå Tidning nro 12
 7. 7 Ljus och Skugga. Wanärings bilder af Fr. Cygnaeus är titeln på en samling lyriska dikter dom i dagorna utkommit. Några ögnakast kring Europa af en Förbigående af samma förf. har icke kunnat utgifvas af bristande prenumeration.
  Helsingfors Tidningar nro 35
 8. 8 l Bokhandeln. Ljus och skugga af Fr. Cygnaeus.
  Morgonbladet nro 36
 9. 9 Andra xx af F. Cygnaci Ljus och Skugga har utkommit.
  Morgonbladet nro 96
 10. 10 Rec. Literatur. Ljus och Skugga. Vandringsbilder af Fr. Cygnaeus. Helsingfors 1846.
  Morgonbladet nro 97
 11. 11 Johan Jacob Nervander, tecknad af Fr. Cygnaeus har nyligen lemnat pressen.
  Morgonbladet nro 44
 12. 12 Bokhandelsnyhet. Bidrag till de Nordeuropeiska folkens historia, hemtade ur Sydeuropeiska källor: Urkunder och bearbetningar af dessa; utgifna af Fr. Cygnaeus.
  Morgonbladet nro 39
 13. 13 I bokhandeln: Skaldestycken af Fr. Cygnaeus I.
  Helsingfors Tidningar nro 45
 14. 14 S.E, Litteraturöfversigt. l. Skaldestycken af Fr. Cygnaeus. Första delen. Helsingfors 1851.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 6
 15. 15 Rec. S.E. Litteraturöfversigt. 8.) Det gråa slottet, original af förf. till Granriskojan. Åbo 1851. 9.) Skaldestycken af Pr. Cygnaeus. Andra delen. Claes Flemings tider, dramatisk dikt i fem akter. Helsingfors 1851.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 10
 16. 16 Skaldestycken af Fr. Cygnaeus utkommit.
  Morgonbladet nro 42
 17. 17 Rec. S.E, Literaturöfversigt. (Afhandlingar i populära ämnen af Fr. Cygnaeus. Andra häftet. Helsingfors 1853.)
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 8
 18. 18 Rec, S.E. Literaturöfversigt. (Skaldestycken af Fr. Cygnaeus. 3:dje delen. Hertig Johans ungdomsdrömmar. Helsingfors 1854.)
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 19. 19 Hr Fr. Cygnaei Afhandlingar i populära ämnen. (Se n:o 2.)
  Morgonbladet nro 6
 20. 20 Rec. -t- Afhandlingar i populära ämnen af Fr. Cygnaeus.
  Åbo Underrättelser nro 4