1. 1 Rec. Literatur. Ljungblommor af Z. Topelius. I. Helsingfors 1845.)
  Åbo Underrättelser nro 55
 2. 2 Sagor af Z. Topelius. Första Samlingen, med åtta kolorerade plancher, kommer ut till julen.) - 1847 20.XII. Mbl. n:o 96.A. (Ins.) Frågor till Mbl. (Med anl. af Mbl:s anmälan af Z. Topelii sagor.
  Borgå Tidning nro 14
 3. 3 Rec. Litteratur. ( Sagor af Z. Topelius. Första samlingen. Helsingfors 1847.)
  Morgonbladet nro 11
 4. 4 Rec. Litteratur. (Z. Topelius. Nya Blad. Helsingfors. 1870.)
  Helsingfors Dagblad nro 297
 5. 5 Rec. Litteratur. Nya Blad af Z. Topelius. Sänger II. Helsingfors 1870.
  Åbo Underrättelser nro 196
 6. 6 Utkom: Läsning för barn. Z. Topelius.
  Finlands Allmänna Tidning nro 288
 7. 7 Utkom: Z. Topelius, läsning för barn. 1871.
  Helsingfors Dagblad nro 337
 8. 8 Utkom: Läsning för barn, Z. Topelius.
  Hufvudstadsbladet nro 289
 9. 9 Rec. Matts. Julbref. (Z. Topelius, läsning för barn.)
  Hufvudstadsbladet nro 299
 10. 10 Om Nya Blad af Z. Topelius.
  Vasabladet nro 9
 11. 11 Rec. Litteratur. Nya Blad af Z. Topelius. Helsingfors 1870.
  Wiborgs Tidning nro 13
 12. 12 Rec. Läsning för barn af Z. Topelius. Helsingfors 1871. - 1871 18.XII. Wik. n:o 51.Rec. Litteratur. Läsning för barn af Z. Topelius Fjerde boken. Lekar, visor o. sagor med fem illustrationer Helsingfors 1871.
  Morgonbladet nro 7
 13. 13 Sfinx. Bref från Helsingfors. (Z. Topelii anmälan till författandet af Finlands historia.)
  Åbo Posten nro 3
 14. 14 Barnvännens Postbud. (Z. Topelii bok Boken om Vårt Land. )
  Barnvännen nro 10
 15. 15 Dagens stora händelse i Finlands bygder är Z. Topelii Boken om Vårt Land är utkommen.
  Björneborgs Tidning nro 76
 16. 16 Cajus Graccus. Gajus Graccus veljeskunta. (Z. Topelius Boken om Vårt Land. )
  Ilmarinen nro 45
 17. 17 Rec. ( Boken om Vårt Land af Z. Topelius.)
  Morgonbladet nro 222
 18. 18 Rec. T. Litteratur. (Z. Topelius. Läsebok för de lägste läroverken I~Finland. Andra kursen Boken om vårt land. Helsingfors 1875.)- 1875 21.X. WiT n:o 123.Rec. Boken om Vårt Land af Z. Topelius.
  Åbo Posten nro 113
 19. 19 Boken om Vårt Land utsåld.
  Åbo Posten nro 114
 20. 20 Hieronymus. Bref från hufvudstaden. I. (Z. Topelii: Boken om Vårt land. )
  Åbo Underrättelser nro 231