1. 1 Z. Topelius. Resan till Lycksalighetens ö. (m. pl.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 12
 2. 2 Z. Topelius. När de är Midsommar, (m. fl.) (Berättelse.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 13
 3. 3 Z. Topelius. Adalminas perla. En saga.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 3
 4. 4 Z. Topelius. Walters sjette äfventyr. Huru sen, som varit lat, får sitta och se på, när andra leka.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 8
 5. 5 Z. Topelius, Aina ja Rosa. (Berättelse, välgörenhet.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 9
 6. 6 Z. Topelius. Walters sjunde äfventyr. Huru den tappra Walter jagade vargar.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 13
 7. 7 Z. Topelius. Den barnhertige är rik. (Berättelse.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 24
 8. 8 Z. Topelius. Trollens Jul. En splitterny saga.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 2
 9. 9 Z. Topelius. En historia om björkens stora planer i mössorontiden.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 10
 10. 10 Z. Topelius. Bärplockerskan. (Monolog.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 18
 11. 11 Z. Topelius. David och Goliath. Äfventyr i en akt.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 22
 12. 12 Z. Topelius. Om den sommarn, som aldrig kom. (M. pl. berättelse.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 12
 13. 13 Z. Topelius. Vintersaga om Skyhög och Molnskågg. (m. pl.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 4
 14. 14 Z. Topelius. Neckrasen. (Saga m. pl.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 19
 15. 15 Z. Topelius. En saga om sju syskon.
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 8
 16. 16 Z. Topelius. Naturens hemlighet. (Saga)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 11
 17. 17 Z. Topelius. Hvitsippan. (Saga med plansch.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 14
 18. 18 Z. Topelius. Pekkas Äfventyr. (berättelse.)
  Trollsländan nro 2
 19. 19 Z. Topelius. Det, som aldrig förgås. (Berättelse.)
  Trollsländan nro 8
 20. 20 Z. Topelius. Från Trollsländans vingar. (Berättelse.)
  Trollsländan nro 30