1. 1 HT:s novell Hertiginnan af Finland.
  Åbo Underrättelser nro 50
 2. 2 Fältskärns Berättelser anmälas såsom följetång.
  Helsingfors Tidningar nro 86
 3. 3 Fältskärns Berättelser.
  Helsingfors Tidningar nro 24
 4. 4 Fältskärns Berättelser komma att ingå först efter en tid.
  Helsingfors Tidningar nro 29
 5. 5 Fältskärens Berättelser sluta; fortsättning kommer.
  Helsingfors Tidningar nro 45
 6. 6 Z.T. Påsktrollen nuförtiden. (Berättande uppsats.)
  Helsingfors Tidningar nro 26
 7. 7 Ins.) Mademoiselle Triste-Rubans lefnadsteckning. (Med anl. af Gröna Kammaren på Linnais i HT.
  Åbo Tidningar nro 32
 8. 8 Z. Topelius. Hvad våra fäder bruit?
  Österbotten nro 1
 9. 9 En julresa. A. Z. Topelius. (Forts.)
  Borgåbladet nro 4
 10. 10 En julresa. Af Z. Topelius. (Ur Ny Illustr. Tidn.)
  Helsingfors Dagblad nro 5
 11. 11 Planeternas skyddslingar af Z. Topelius (Följetong.)
  Finland nro 88
 12. 12 Z, Topelius. Den stora klyftan. (Ur de värnlösas vän.)
  Finland nro 3
 13. 13 Z. Topelius. Julen i kedjor. Ur Julrosor.
  Hufvudstadsbladet nro 300
 14. 14 Duett ur Kung Carls Jagt. (Akt. 2. Scen 3.) Leonora. Kom, du min gosse, kom, o. kom. - Jonathan. Sörj ej min vackra flicka du.
  Helsingfors Tidningar nro 24
 15. 15 Z.T. Fältskärens berättelser.
  Helsingfors Tidningar nro 10
 16. 16 Till HT:s med anl. af afslutning af novellen Ödemarkernas vår.
  Åbo Underrättelser nro 101