1. 1 Utkom J.L. Runebergs efterlemnade Skrifter.
  Helsingfors Dagblad nro 306
 2. 2 Krönika. (Utkommer: J.L. Runebergs efterlemnade arbeten; J. Ahrenbergs Finsk Ornamentik; Konstnärsgillets Album. Petitionsfrågan. Dåliga tider.)
  Helsingfors Dagblad nro 308
 3. 3 Ny upplaga af J.L. Runebergs arbeten utkom i Helsingors.
  Helsingfors Dagblad nro 331
 4. 4 J.L. Runebergs efterlemnade arbeten godkända af pressöfverstyrelsen till utgifning.
  Hufvudstadsbladet nro 258
 5. 5 J.L. Runebergs efterlemnade Skrifter. (Första delen utkommit.)
  Hufvudstadsbladet nro 262
 6. 6 Rec. J.L. Runebergs efterlemnade Skrifter.
  Morgonbladet nro 294
 7. 7 Rec. (J.L. Runebergs efterlämnade Skrifter: Dramatiska dikter o. bref.)- 1879 14.V. HDB n:o 130.(Af J.L. Runebergs Efterlemnade Skrifter tredje bandet utkommit.)
  Helsingfors Dagblad nro 142
 8. 8 En praktupplaga af J.L. Runebergs Hanna under tryckning med illustrationer af J. Ahrenberg.
  Helsingfors Dagblad nro 258
 9. 9 Rec. (Nytt till Julen Hanna. En dikt i tre sånger af J.L. Runeberg. Med sex teckningar af J. Ahrenberg.)
  Helsingfors Dagblad nro 336
 10. 10 HDB:s kritik af J.L. Runebergs Strassel.
  Helsingfors nro 30
 11. 11 Angående A. Malmströms teckningar till Fänrik Ståls Sägner.
  Helsingfors Dagblad nro 5
 12. 12 Fänrik Ståls Sägner stenograferade på ett brefkort.
  Hufvudstadsbladet nro 245
 13. 13 (Innan kort utkommer: Fänrik Ståls Sägner i skuggspel.
  Helsingfors nro 250
 14. 14 Utkommer: Skolupplaga af J.L. Runebergs arbeten.
  Helsingfors Dagblad nro 299
 15. 15 Utkom: Fänrik Ståls Sägner i Skuggspel.
  Helsingfors Dagblad nro 340
 16. 16 Rec. Litteratur. Fänrik Ståls Sägner i Skuggspel.
  Morgonbladet nro 289
 17. 17 (Utkom i Helsingfors. Fänrik Ståls Sägner i Skuggspel.
  Åbo Posten nro 294
 18. 18 Utkom: Fänrik Ståls Sägner i Skuggspel. H:fors 1882.
  Åbo Underrättelser nro 338
 19. 19 Af Fänrik Ståls Sägner illustrerad af Y.A. Malmström har ett prohäfte utkommit.
  Helsingfors Dagblad nro 277
 20. 20 Rec. Fänrik Ståls Sägner, med teckningar af A. Malmström.
  Helsingfors Dagblad nro 299