1. 1 (Insändt) Om försäkring af kreatur mot skada af rofdjur.
  Borgå Tidning nro 96
 2. 2 Aiottu elämänvakuutusyhtiö Suomessa.
  Ilmarinen nro 32
 3. 3 Husdjurs försäkring. J. Kr.S.
  Vasabladet nro 92
 4. 4 En hos oss ej åstadkommen försäkringsbranche. (Försäkring af husdjur för olycksfall af hvarje slag.) a-J-p.
  Åbo Underrättelser nro 23
 5. 5 Faststälda stadgar för kreatursförsäkringsbolaget i Wiborg.) (rättelse i n. 110.
  Östra Finland nro 108
 6. 6 Bildandet af en hästförsäkrings förening, afsedd för Åbo och dess omnöjd, är påtänkt.
  Åbo Tidning nro 22
 7. 7 Huomiota ansaitseva tuuma. (Hevosvakuutus-yhdistyksen perustaminen Turkuun)
  Turun Lehti nro 3
 8. 8 Turku. Hevosenvakuutusyhtiön perustamista puuhataan.
  Turun Lehti nro 9
 9. 9 Hevosenvakuutus-yhdistys. (Turussa.)
  Turun Lehti nro 13
 10. 10 Eläinten vakuuttamisesta.
  Oulun Ilmoituslehti nro 94
 11. 11 Hevosvakuutus-yhdistys. (Turkuun)
  Turun Lehti nro 19
 12. 12 Turun hevosvakuutusyhtiö kokoontuu 17 p. syy sk.
  Aura nro 215
 13. 13 Ett och hvarje från Åbo. (Hästförsäkringsbolag)
  Hufvudstadsbladet nro 20
 14. 14 I landtbruksfrågor. Hästförsäkring och hästskyddare. U.B.
  Hufvudstadsbladet nro 338
 15. 15 Paremmat hevosemme ovat vakuutettavat
  Lounas nro 87
 16. 16 Om det tilltänkta hästförsäkringsbolaget i H-fors.
  Nya Pressen nro 352
 17. 17 Turun ja Porin hevosvakuutus-yhtiö pyytänyt vahvistusta säännöilleen
  Satakunta nro 28
 18. 18 Yleisöltä. Nöyrä kysymys. (Koskee tapaturmaisesti kuolleiden eläinten vakuutusmaksua) J..n.
  Savo-Karjala nro 105
 19. 19 Kotieläinten vakuutusyhtiöistä.
  Wuoksi nro 33
 20. 20 Stadgarna för Åbo hästförsäkringsaktiebolag blifvit stadgade
  Åbo Underrättelser nro 246