1. 1 Fästnings fångarne. Af J.L. Runeberg. (Berättelse.)
  Folkwännen nro 1
 2. 2 Liljekonvaljen. Af J.L. Runeberg. (En dröm.)
  Åbo Posten nro 263
 3. 3 Otryckta humoreska af J.L. Runeberg komma att meddelas i Ur dagens krönika skrifves i HT.
  Helsingfors Dagblad nro 263
 4. 4 J.L. Runebergs Frithiofs parodier ur Dagens Krönika.
  Finland nro 19
 5. 5 Hittills otryckta humoresker af J.L. Runeberg, parodier på Fritiofs saga. (Ur Dagens Krönika.) Ung Fritiof kom till Balders en aftonstund. )
  Åbo Tidning nro 7