1. 1 Literatur.
  Morgonbladet nro 96
 2. 2 Morgonbladet. (Med anl. af Mbl. artikel i sin tredje nummer för året under rubriken, Finlands litteratur för 1846. ) - 1847 20.I. BåT n:o 5.Från Helsingfors, Bref till kapten Leopold i Bender. (Literatur.)
  Helsingfors Tidningar nro 17
 3. 3 H.R. Litteraturrevy. (Theologiska arbeten.)
  Kyrkligt veckoblad nro 5
 4. 4 Litteraturrevy.
  Kyrkligt veckoblad nro 10
 5. 5 Nya böcker.
  Vasabladet nro 26
 6. 6 Nya böcker. (Utländsk literatur.)
  Vasabladet nro 29
 7. 7 Nya böcker. (Utländska.)
  Vasabladet nro 33
 8. 8 Några utländska böcker påpekas.
  Vasabladet nro 35
 9. 9 Nya utländska böcker i handeln.
  Vasabladet nro 38
 10. 10 Några nya böcker. (Utländska.)
  Vasabladet nro 41
 11. 11 Boklådans julbord.
  Borgåbladet nro 51
 12. 12 Nytt i bokhandeln.
  Borgåbladet nro 21
 13. 13 Ulostulleita kirjoja.
  Tapio nro 6
 14. 14 Kirjallisuuden tuotteita.
  Uusi Suometar nro 91
 15. 15 Jukka. (Helsingistä. Kirjallisuus.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 5
 16. 16 Väntade literära arb. t. Julen.
  Hufvudstadsbladet nro 244
 17. 17 Nisse. Bref t. mina vänner i landsorten. (Jullitteratur.)
  Helsingfors Dagblad nro 272
 18. 18 -r-g. Kirje Helsingistä. (Suomalainen Joulukirjallisuus.)
  Ilmarinen nro 48
 19. 19 Wik.:s veckorapport. (Jullitteraturen.)
  Vikingen nro 3
 20. 20 Helsingfors, den l Jan. (Med anl. af att i dag utkommer i Skrifvelser och yttranden af Mathias Calonius.)
  Helsingfors Dagblad nro 1